Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof.ing.Jiří Jindra,CSc nar 7.1.1934 ve Vysokém Mýtě
Pracoviště
 • Vysoká škola hotelová Praha , Svídnická 506, Praha 18100
Funkce na pracovišti
 • profesor, poradce rektora , emeritní rektor, Akademická rada Kolegium rektora,disciplinární komise
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1994:profesor v oboru Mezinárodní obchod VŠE FMV 1991: habilitace v oboru Mezinárodní obchod VŠE FMV 1968: CSc VŠE fakulta obchodní, téma Venkovská obchodní síť 1957: promovaný ekonom,později ing,obor vnitřní obchod,VŠE Fak.obchodní
Přehled zaměstnání
 • 1999 - dosud VŠH –rektor,prorektor,emeritní rektor
 • 1990 - 1999 VŠE - vedoucí katedry OP a 2x děkan FMV VŠE Praha
 • 1959 - 1990 Výzkumný ústav obchodu Praha
 • 1957 - 1959 RaJ Praha 1999 - dosud:Vysoká škola hotelová -rektor-prorektor od 2006,poradce rektora od 2010 1999 - dosud VŠE FMV -doktorská studia -katedra obch.podnikání poradce děkana do 2006 1993 - 1999 děkan fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha 1990 - 1993 vedoucí katedry obchodního podnikání 1959 - 1990 Výzkumný ústav obchodu Praha- vedoucí oddělení maloobchodu, vedoucí oddělení maloobchodní sítě,vedoucí oddělení velkoobchodu a dopravy,pracovník svodného oddělení výzkumu 1957 - 1959 Restaurace a jídelny Praha 8 a RAJ Slovanský dům - ekonomické a provozní funkce
Pedagogická činnost
 • MA 002 Mezinárodní obchod
 • HO 015 Diplomový seminář
 • MA 063 Kongresy a event marketing
 • HO 011 Manažerské zkušenosti
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkumný ústav obchodu oblast vnitřního obchodu a logistiky 1959-90
1999 - 2006 rektor,později prorektor pro vědu, emeritní rektor d
 • kromě výše uvedených funkcí v hlavním zaměstnání : 1990 - dosud -člen Vědecké rady Obchodní Fakulty a později Fakulty mezinárodních vztahů VŠE 1993 - 1999 a 2006 - 2009 člen Vědecké rady VŠE 1991 - dosud člen komise pro obhajoby doktorských prací FMV VŠE 1993 - 1999 člen Vědecké rady VŠB -Fakulty ekonomické v Ostravě 1993 - 2002 člen Vědecké rady Ekonomické univerzity Bratislava - fakulta obchodní 1993 - dosud člen Akademické radyVŠH Praha 1999 - 2007 člen Rady vysokých škol Praha
Mimouniverzitní aktivity
 • 1966 - 1994 - člen a později předseda výboru Společnosti obchodu ČSVTS 1995 - 2000 - člen a později předseda Investičního privatisačního fondu Komerční banky 1993 - 2003 - viceprezident Svazu obchodu a cest.ruchu ČR 1998 - 2008 - člen dozorčí rady Ahold ČR - Euronova holding 2003 - dosud -předseda a později člen Poradního senátu SOCR ČR
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1995 - 2006 - předseda představenstva mezinárodní konference Czech Retail Summit 2001 - dosud -předseda představenstva mezinárodní konference Czech Horeca Summit 2009 - dosud -předseda přípravného výboru mezinárodní vědecké konference VŠH "Hotelnictví,turismus a vzdělávání " a předseda pléna - člen různých výborů konferencí,veletrhů a redakčních rad
Vybrané publikace
 • SYNEK, M a E KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3. info
 • ZADRAŽILOVÁ, D a P CIMLER. Retail management. Praha: Management Press, 2007. info

22. 1. 2018


Životopis: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. (učo 4180), verze: čeština(1), změněno: 22. 1. 2018 10:23, J. Jindra

Další varianta: angličtina(1)