Jak byly údaje získány.

Management destinace cestovního ruchu (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
5. semestr
VŠH:CR206 Management lázeňských a wellnessových služeb • 100 %
VŠH:CR205 Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře • 93 %
VŠH:EK003 Podniková ekonomika • 90 %
VŠH:CR204 Základy destinačního managementu • 79 %
VŠH:SZ002 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška • 41 %

Údaje byly předpočítány: 28. 11. 2020 14:13

Všechny obory fakulty