Jak byly údaje získány.

Vyberte obor/plán:

Cestovní ruch (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠH:JA020 Anglický jazyk II. • 76 %
VŠH:EK014 Mikroekonomie • 69 %
VŠH:MA001 Marketing • 69 %
VŠH:CR020 Základy veřejné správy • 63 %
VŠH:MA032 Informační a komunikační technologie • 63 %
VŠH:CR040 Základy cestovního ruchu • 61 %
VŠH:EK011 Účetnictví • 61 %
VŠH:JA010 Anglický jazyk I. • 61 %
VŠH:PR010 Právo • 61 %
VŠH:MG001 Management • 59 %
VŠH:CR049 Regionální a municipální ekonomika • 55 %
VŠH:JS020 Španělský jazyk II. • 31 %
VŠH:CR036 Praxe II. • 20 %
VŠH:JC010 Český jazyk I. • 20 %
VŠH:JS010 Španělský jazyk I. • 20 %
VŠH:JC020 Český jazyk II. • 16 %
VŠH:JN010 Německý jazyk I. • 14 %
VŠH:JN020 Německý jazyk II. • 12 %
2. semestr
VŠH:CR030 Geografie cestovního ruchu • 62 %
VŠH:JA030 Anglický jazyk III. • 59 %
VŠH:B8 Blok volitelných předmětů - 8 • 56 %
VŠH:CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb • 54 %
VŠH:CR082 Služby cestovního ruchu • 54 %
VŠH:CR201 Základy destinačního managementu • 54 %
VŠH:MT003 Statistika • 54 %
VŠH:EK013 Makroekonomie • 28 %
VŠH:JS030 Španělský jazyk III. • 23 %
VŠH:JN030 Německý jazyk III. • 15 %
2. ročník
3. semestr
VŠH:MG022 Moderní personalistika • 92 %
VŠH:CR202 Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře • 88 %
VŠH:EK003 Podniková ekonomika • 88 %
VŠH:CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR • 83 %
VŠH:CR080 Interkulturní management v CR • 83 %
VŠH:JA040 Anglický jazyk IV. • 79 %
VŠH:JS042 Španělský jazyk IV. • 33 %
VŠH:JC042 Český jazyk IV. • 21 %
VŠH:JN042 Německý jazyk IV. • 21 %
VŠH:JR042 Ruský jazyk IV. • 17 %
VŠH:EK064 Hospodaření podniku • 13 %
5. semestr
VŠH:CR208 Průvodcovské služby a animace • 100 %
VŠH:CR209 Vybrané problémy rozvoje cestovního ruchu • 100 %
VŠH:EK016 Banky a finanční operace • 100 %
VŠH:MA003 Sociologie • 100 %
VŠH:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 100 %
VŠH:MG029 Psychologie • 100 %
VŠH:SZ005 Předstátnicový seminář • 100 %

Hospitality Management (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠH:JAE20 English language II • 83 %
VŠH:HOE26 Fundamentals of Hospitality and Gastronomy • 77 %
VŠH:HOE57 Gastronomy and Nutrition - Culinary • 73 %
VŠH:MTE05 Statistics • 73 %
VŠH:EKE13 Macroeconomics • 70 %
VŠH:JAE10 English language I • 47 %
VŠH:JCE20 Czech language II • 47 %
VŠH:CRE26 Fundamentals of Tourism • 43 %
VŠH:EKE14 Microeconomics • 43 %
VŠH:MGE01 Management • 43 %
VŠH:HOE41 Gastronomic - Services • 40 %
VŠH:MAE32 Information and Communication Technology • 37 %
VŠH:JCE10 Czech language I • 23 %
VŠH:JS020 Španělský jazyk II. • 23 %
VŠH:XN001 Chybí Nostrifikace • 17 %
VŠH:HOE38 Internship • 13 %
VŠH:JN020 Německý jazyk II. • 13 %
2. semestr
VŠH:PRE10 Law • 100 %
VŠH:EKE11 Accounting • 93 %
VŠH:EKE63 Economic Integration • 93 %
VŠH:HOE58 Managing Catering Operations • 93 %
VŠH:JAE30 English language III • 93 %
VŠH:HOE66 Wine-Sommelier • 86 %
VŠH:MAE01 Marketing • 86 %
VŠH:JCE30 Czech language III • 36 %
VŠH:JS030 Španělský jazyk III. • 29 %
VŠH:JN030 Německý jazyk III. • 14 %
2. ročník
3. semestr
VŠH:EKE65 Revenue Management • 100 %
VŠH:JAE40 English language IV • 100 %
VŠH:MAE38 Business IT • 100 %
VŠH:MGE65 Business Skills • 100 %
VŠH:CRE58 Regional Economy and Hospitality • 90 %
VŠH:EKE15 Taxes and Financial Statement • 90 %
VŠH:JS042 Španělský jazyk IV. • 40 %
VŠH:JCE42 Czech language IV • 30 %

Hotelnictví (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
6. semestr
VŠH:JN030 Německý jazyk III. • 100 %

Hotelnictví (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠH:HO026 Základy hotelnictví a gastronomie • 82 %
VŠH:JA020 Anglický jazyk II. • 80 %
VŠH:MT005 Statistika • 68 %
VŠH:HO057 Gastronomie a výživa - kulinářství • 65 %
VŠH:EK013 Makroekonomie • 64 %
VŠH:MA032 Informační a komunikační technologie • 55 %
VŠH:CR026 Základy cestovního ruchu • 54 %
VŠH:EK014 Mikroekonomie • 53 %
VŠH:HO041 Gastronomie – servis • 53 %
VŠH:JA010 Anglický jazyk I. • 52 %
VŠH:MG001 Management • 50 %
VŠH:JN020 Německý jazyk II. • 32 %
VŠH:JC020 Český jazyk II. • 25 %
VŠH:JN010 Německý jazyk I. • 24 %
VŠH:HO038 Praxe I. • 17 %
VŠH:JS020 Španělský jazyk II. • 13 %
VŠH:JC010 Český jazyk I. • 11 %
VŠH:JS010 Španělský jazyk I. • 11 %
2. semestr
VŠH:HO058 Řízení gastronomického provozu • 50 %
VŠH:MA001 Marketing • 49 %
VŠH:PR010 Právo • 48 %
VŠH:JA030 Anglický jazyk III. • 47 %
VŠH:EK011 Účetnictví • 44 %
VŠH:JN030 Německý jazyk III. • 20 %
VŠH:B1 Blok volitelných předmětů - 1 • 15 %
VŠH:HO066 Wine-Sommelier • 15 %
VŠH:HO077 Dietní stravování • 14 %
VŠH:B2 Blok volitelných předmětů - 2 • 11 %
VŠH:B7 Blok volitelných předmětů - 7 • 11 %
VŠH:JC030 Český jazyk III. • 11 %
VŠH:JS030 Španělský jazyk III. • 11 %
2. ročník
3. semestr
VŠH:MA038 Podniková informatika • 99 %
VŠH:JA040 Anglický jazyk IV. • 93 %
VŠH:CR058 Regionální ekonomika a hotelnictví • 86 %
VŠH:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 86 %
VŠH:JN042 Německý jazyk IV. • 36 %
VŠH:HO064 Pivovarnictví a pivní sommelierství • 30 %
VŠH:HO079 Správná výživa a zdravotní styl • 28 %
VŠH:HO069 Technologie výroby míšených nápojů • 22 %
VŠH:JS042 Španělský jazyk IV. • 22 %
VŠH:HO072 Catering • 19 %
VŠH:JC042 Český jazyk IV. • 19 %
VŠH:CR074 Gastroturismus • 16 %
VŠH:CR082 Služby cestovního ruchu • 16 %
VŠH:MA070 Redakční práce • 15 %
VŠH:MA072 Úvod do marketingové komunikace • 15 %

Marketing ve službách (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠH:EK014 Mikroekonomie • 84 %
VŠH:MA039 Úvod do sociologie • 84 %
VŠH:JA020 Anglický jazyk II. • 81 %
VŠH:MA001 Marketing • 81 %
VŠH:EK011 Účetnictví • 78 %
VŠH:JA010 Anglický jazyk I. • 47 %
VŠH:MA032 Informační a komunikační technologie • 47 %
VŠH:MK024 Základy reklamy a PR • 47 %
VŠH:MK043 Komunikace v marketingu • 47 %
VŠH:MG001 Management • 44 %
VŠH:PR010 Právo • 44 %
VŠH:JN020 Německý jazyk II. • 25 %
VŠH:MK036 Praxe • 25 %
VŠH:JN010 Německý jazyk I. • 19 %
VŠH:JS020 Španělský jazyk II. • 19 %
VŠH:JC020 Český jazyk II. • 16 %
VŠH:JR020 Ruský jazyk II. • 16 %
VŠH:JC421 Český jazyk-2 • 13 %
VŠH:JS010 Španělský jazyk I. • 13 %
2. semestr
VŠH:MA066 Vybrané marketingové aktivity • 83 %
VŠH:MT003 Statistika • 83 %
VŠH:JA030 Anglický jazyk III. • 78 %
VŠH:MA036 Základy franchisingu • 78 %
VŠH:MA070 Redakční práce • 78 %
VŠH:MK046 Business Intelligence pro marketing • 78 %
VŠH:EK013 Makroekonomie • 61 %
VŠH:JN030 Německý jazyk III. • 33 %
VŠH:JC030 Český jazyk III. • 17 %
VŠH:JS030 Španělský jazyk III. • 17 %
VŠH:JR030 Ruský jazyk III. • 11 %
2. ročník
3. semestr
VŠH:JA040 Anglický jazyk IV. • 100 %
VŠH:MA065 Činnosti marketingové agentury • 100 %
VŠH:MA067 Sociologie a marketing • 100 %
VŠH:EK003 Podniková ekonomika • 92 %
VŠH:MG022 Moderní personalistika • 75 %
VŠH:MG029 Psychologie • 67 %
VŠH:JN042 Německý jazyk IV. • 42 %
VŠH:JC042 Český jazyk IV. • 25 %
VŠH:JS042 Španělský jazyk IV. • 17 %
4. semestr
VŠH:JA052 Anglický jazyk V. • 100 %
VŠH:JC030 Český jazyk III. • 100 %
VŠH:MA038 Podniková informatika • 100 %
VŠH:MK044 Grafika v marketingu • 100 %
3. ročník
5. semestr
VŠH:MA004 Metodologie výzkumu • 100 %
VŠH:MG032 Psychologie řízení • 100 %
VŠH:MK018 Bezpečnost a ochrana dat • 100 %
VŠH:MK020 Autorské a licenční právo • 100 %

Management destinace cestovního ruchu (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠH:CR113 Organizace destinačního managementu • 80 %
VŠH:CR114 Prostorové plánování • 80 %
VŠH:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 80 %
VŠH:EK114 Mikroekonomie • 80 %
VŠH:EK115 Finanční řízení podniku • 80 %
VŠH:JA110 Anglický jazyk I. • 80 %
VŠH:JA120 Anglický jazyk II. • 80 %
VŠH:MA113 Marketingové řízení obcí a regionů • 80 %
VŠH:MG126 Strategické řízení • 80 %
VŠH:MT106 Kvantitativní metody • 80 %
VŠH:CR116 Management cestovního ruchu • 60 %
VŠH:MT109 Aplikovaná statistika • 60 %
VŠH:JC110 Český jazyk I. • 20 %
VŠH:JC120 Český jazyk II. • 20 %
VŠH:JN110 Německý jazyk I. • 20 %
VŠH:JN120 Německý jazyk II. • 20 %
VŠH:JR110 Ruský jazyk I. • 20 %
VŠH:JR120 Ruský jazyk II. • 20 %
VŠH:JS110 Španělský jazyk I. • 20 %
VŠH:JS120 Španělský jazyk II. • 20 %
VŠH:XX001 Testovací předmět • 20 %
2. semestr
VŠH:CR166 Systémy řízení kvality • 75 %
VŠH:EK116 Manažerské účetnictví • 75 %
VŠH:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 75 %
VŠH:MA169 Marketing v managementu destinací • 75 %
VŠH:MG127 Metody výzkumu • 75 %
VŠH:MG128 Projektové řízení • 75 %
VŠH:CR123 Tvorba strategií a regionálních plánů • 50 %
2. ročník
3. semestr
VŠH:CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech • 100 %
VŠH:CR124 Regionální geografie • 100 %
VŠH:CR168 Případové studie v cestovním ruchu • 100 %
VŠH:EK119 Controlling • 100 %
VŠH:EK120 Veřejné finance • 100 %
VŠH:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 100 %
VŠH:SZ106 Předstátnicový seminář • 100 %

Management hotelnictví a lázeňství (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠH:CR122 Řízení lázeňství • 89 %
VŠH:JA120 Anglický jazyk II. • 89 %
VŠH:HO119 Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii • 87 %
VŠH:EK114 Mikroekonomie • 85 %
VŠH:CR150 Systémy kvality v hotelnictví a lázeňství • 81 %
VŠH:EK115 Finanční řízení podniku • 74 %
VŠH:MG126 Strategické řízení • 74 %
VŠH:HO105 Hotelové inženýrství • 47 %
VŠH:JA110 Anglický jazyk I. • 47 %
VŠH:MT106 Kvantitativní metody • 45 %
VŠH:MT109 Aplikovaná statistika • 45 %
VŠH:CR116 Management cestovního ruchu • 43 %
VŠH:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 43 %
VŠH:JN120 Německý jazyk II. • 28 %
VŠH:JS120 Španělský jazyk II. • 26 %
VŠH:JC120 Český jazyk II. • 13 %
VŠH:JN110 Německý jazyk I. • 13 %
VŠH:JR120 Ruský jazyk II. • 13 %
VŠH:JS110 Španělský jazyk I. • 13 %
2. semestr
VŠH:HO172 E-business v hotelnictví • 94 %
VŠH:MG128 Projektové řízení • 94 %
VŠH:M12 Blok v.p. - Trendy v hotelnictví a cestovním ruchu • 94 %
VŠH:EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví • 89 %
VŠH:HO118 Gastronomické koncepty • 89 %
VŠH:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 89 %
VŠH:MG127 Metody výzkumu • 89 %
VŠH:EK116 Manažerské účetnictví • 67 %
VŠH:HO132 Praxe • 67 %
VŠH:SZ105 Seminář k DP • 33 %
2. ročník
3. semestr
VŠH:HO116 Ekonomika hotelu • 100 %
VŠH:HO173 Aktuální trendy v hotelnictví • 100 %
VŠH:EK119 Controlling • 94 %
VŠH:EK121 Veřejné finance a územní samosprávy • 94 %
VŠH:HO117 Hotelové informační systémy • 94 %
VŠH:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 94 %
VŠH:SZ106 Předstátnicový seminář • 78 %
4. semestr
VŠH:EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví • 33 %
VŠH:HO118 Gastronomické koncepty • 33 %
VŠH:HO172 E-business v hotelnictví • 33 %
VŠH:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 33 %
VŠH:MG127 Metody výzkumu • 33 %
VŠH:MG128 Projektové řízení • 33 %
VŠH:M12 Blok v.p. - Trendy v hotelnictví a cestovním ruchu • 33 %

Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠH:MK140 Franchising management • 100 %
VŠH:JA120 Anglický jazyk II. • 97 %
VŠH:MA133 E-Business v sektoru HORECA • 94 %
VŠH:MG126 Strategické řízení • 94 %
VŠH:MK128 Publicistické žánry v marketingové praxi • 91 %
VŠH:EK114 Mikroekonomie • 88 %
VŠH:EK115 Finanční řízení podniku • 88 %
VŠH:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 32 %
VŠH:MA129 Metodologie marketingového výzkumu • 29 %
VŠH:MA132 Marketingové strategie • 29 %
VŠH:MT106 Kvantitativní metody • 29 %
VŠH:JA110 Anglický jazyk I. • 26 %
VŠH:JN120 Německý jazyk II. • 26 %
VŠH:MT109 Aplikovaná statistika • 26 %
VŠH:JS120 Španělský jazyk II. • 24 %
VŠH:JR120 Ruský jazyk II. • 21 %
VŠH:JC120 Český jazyk II. • 15 %
VŠH:JF120 Francouzský jazyk II. • 12 %
VŠH:JN110 Německý jazyk I. • 12 %
2. semestr
VŠH:CR166 Systémy řízení kvality • 73 %
VŠH:CR167 Management služeb • 73 %
VŠH:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 73 %
VŠH:MG127 Metody výzkumu • 67 %
VŠH:MG128 Projektové řízení • 67 %
VŠH:MA126 Sociální marketing • 60 %
VŠH:EK116 Manažerské účetnictví • 53 %
VŠH:MK133 Praxe • 40 %
VŠH:SZ105 Seminář k DP • 20 %
2. ročník
3. semestr
VŠH:EK119 Controlling • 100 %
VŠH:EK120 Veřejné finance • 100 %
VŠH:MA165 Provoz marketingové agentury • 100 %
VŠH:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 100 %
VŠH:MK141 Marketingové analýzy • 100 %
VŠH:MK142 Strategický marketing • 100 %
VŠH:SZ106 Předstátnicový seminář • 91 %

Cestovní ruch (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠH:CR040 Základy cestovního ruchu • 88 %
VŠH:JA010 Anglický jazyk I. • 88 %
VŠH:MA032 Informační a komunikační technologie • 88 %
VŠH:MG001 Management • 88 %
VŠH:PR010 Právo • 88 %
VŠH:CR020 Základy veřejné správy • 63 %
VŠH:CR036 Praxe II. • 63 %
VŠH:CR049 Regionální a municipální ekonomika • 63 %
VŠH:EK014 Mikroekonomie • 63 %
VŠH:JA020 Anglický jazyk II. • 63 %
VŠH:MA001 Marketing • 63 %
VŠH:EK011 Účetnictví • 50 %
VŠH:JN010 Německý jazyk I. • 38 %
VŠH:JN020 Německý jazyk II. • 38 %
VŠH:JC010 Český jazyk I. • 13 %
VŠH:JC020 Český jazyk II. • 13 %
VŠH:JR010 Ruský jazyk I. • 13 %
VŠH:JR020 Ruský jazyk II. • 13 %
VŠH:JS010 Španělský jazyk I. • 13 %
2. semestr
VŠH:CR020 Základy veřejné správy • 100 %
VŠH:CR036 Praxe II. • 100 %
VŠH:EK011 Účetnictví • 100 %
VŠH:EK014 Mikroekonomie • 100 %
VŠH:JA020 Anglický jazyk II. • 100 %
VŠH:JR020 Ruský jazyk II. • 100 %
VŠH:MA001 Marketing • 100 %
2. ročník
3. semestr
VŠH:CR030 Geografie cestovního ruchu • 100 %
VŠH:CR037 Praxe I. • 100 %
VŠH:CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR • 100 %
VŠH:CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb • 100 %
VŠH:CR080 Interkulturní management v CR • 100 %
VŠH:CR082 Služby cestovního ruchu • 100 %
VŠH:CR202 Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře • 100 %
VŠH:EK003 Podniková ekonomika • 100 %
VŠH:EK013 Makroekonomie • 100 %
VŠH:JA030 Anglický jazyk III. • 100 %
VŠH:JA040 Anglický jazyk IV. • 100 %
VŠH:JR030 Ruský jazyk III. • 100 %
VŠH:JR042 Ruský jazyk IV. • 100 %
VŠH:MG022 Moderní personalistika • 100 %
VŠH:MT003 Statistika • 100 %
5. semestr
VŠH:CR207 Dopravní služby v cestovním ruchu • 100 %
VŠH:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 100 %
VŠH:JA052 Anglický jazyk V. • 100 %
VŠH:MA018 Mezinárodní obchod • 100 %
VŠH:MA038 Podniková informatika • 100 %
VŠH:MG028 Komunikace v managementu služeb • 100 %
3. ročník
6. semestr
VŠH:CR208 Průvodcovské služby a animace • 100 %
VŠH:CR209 Vybrané problémy rozvoje cestovního ruchu • 100 %
VŠH:CR210 Kulturní dědictví a cestovní ruch • 100 %
VŠH:EK016 Banky a finanční operace • 100 %
VŠH:MA003 Sociologie • 100 %
VŠH:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 100 %
VŠH:MG029 Psychologie • 100 %
VŠH:SZ005 Předstátnicový seminář • 100 %

Cestovní ruch (studium po VOŠ) (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠH:JA052 Anglický jazyk V. • 100 %
VŠH:MG028 Komunikace v managementu služeb • 100 %
VŠH:CR030 Geografie cestovního ruchu • 88 %
VŠH:CR201 Základy destinačního managementu • 88 %
VŠH:CR049 Regionální a municipální ekonomika • 82 %
VŠH:EK013 Makroekonomie • 71 %
VŠH:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 59 %
VŠH:SZ004 Seminář k BP • 47 %
VŠH:SZ005 Předstátnicový seminář • 47 %
VŠH:CR036 Praxe II. • 35 %
VŠH:CR210 Kulturní dědictví a cestovní ruch • 35 %
VŠH:EK014 Mikroekonomie • 35 %
VŠH:MA001 Marketing • 29 %
VŠH:EK003 Podniková ekonomika • 18 %
VŠH:CR040 Základy cestovního ruchu • 12 %

Hotelnictví (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠH:MA032 Informační a komunikační technologie • 91 %
VŠH:JA010 Anglický jazyk I. • 88 %
VŠH:HO041 Gastronomie – servis • 82 %
VŠH:CR026 Základy cestovního ruchu • 75 %
VŠH:EK014 Mikroekonomie • 65 %
VŠH:MG001 Management • 61 %
VŠH:JN010 Německý jazyk I. • 47 %
VŠH:HO026 Základy hotelnictví a gastronomie • 25 %
VŠH:HO057 Gastronomie a výživa - kulinářství • 21 %
VŠH:JA020 Anglický jazyk II. • 19 %
VŠH:EK013 Makroekonomie • 18 %
VŠH:JS010 Španělský jazyk I. • 18 %
VŠH:HO038 Praxe I. • 12 %
VŠH:JN020 Německý jazyk II. • 12 %
VŠH:MT005 Statistika • 11 %
2. semestr
VŠH:JA020 Anglický jazyk II. • 93 %
VŠH:HO026 Základy hotelnictví a gastronomie • 87 %
VŠH:HO057 Gastronomie a výživa - kulinářství • 80 %
VŠH:MT005 Statistika • 80 %
VŠH:HO038 Praxe I. • 73 %
VŠH:EK013 Makroekonomie • 47 %
VŠH:JN020 Německý jazyk II. • 47 %
VŠH:JS020 Španělský jazyk II. • 23 %
2. ročník
3. semestr
VŠH:MA038 Podniková informatika • 96 %
VŠH:HO058 Řízení gastronomického provozu • 89 %
VŠH:JA040 Anglický jazyk IV. • 86 %
VŠH:PR010 Právo • 86 %
VŠH:HO062 Speciální gastronomie – výroba • 82 %
VŠH:HO063 Speciální gastronomie – služby • 82 %
VŠH:MA001 Marketing • 79 %
VŠH:HO072 Catering • 75 %
VŠH:HO069 Technologie výroby míšených nápojů • 71 %
VŠH:JA030 Anglický jazyk III. • 71 %
VŠH:HO039 Praxe II. • 68 %
VŠH:CR058 Regionální ekonomika a hotelnictví • 64 %
VŠH:JN042 Německý jazyk IV. • 50 %
VŠH:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 46 %
VŠH:JN030 Německý jazyk III. • 46 %
VŠH:EK011 Účetnictví • 29 %
VŠH:JS030 Španělský jazyk III. • 29 %
VŠH:JS042 Španělský jazyk IV. • 21 %
VŠH:JR042 Ruský jazyk IV. • 11 %

Marketing ve službách (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠH:JA010 Anglický jazyk I. • 89 %
VŠH:MA032 Informační a komunikační technologie • 89 %
VŠH:MK024 Základy reklamy a PR • 78 %
VŠH:PR010 Právo • 78 %
VŠH:MG001 Management • 67 %
VŠH:MK043 Komunikace v marketingu • 67 %
VŠH:JA020 Anglický jazyk II. • 44 %
VŠH:EK011 Účetnictví • 33 %
VŠH:EK014 Mikroekonomie • 33 %
VŠH:JN010 Německý jazyk I. • 33 %
VŠH:MA001 Marketing • 33 %
VŠH:MA039 Úvod do sociologie • 33 %
VŠH:MK036 Praxe • 33 %
VŠH:JR010 Ruský jazyk I. • 22 %
VŠH:JN020 Německý jazyk II. • 11 %
VŠH:JR020 Ruský jazyk II. • 11 %
VŠH:JS010 Španělský jazyk I. • 11 %
2. semestr
VŠH:EK014 Mikroekonomie • 100 %
VŠH:JA020 Anglický jazyk II. • 75 %
VŠH:MA039 Úvod do sociologie • 75 %
VŠH:EK011 Účetnictví • 50 %
VŠH:MA001 Marketing • 50 %
VŠH:MK036 Praxe • 50 %
VŠH:JN020 Německý jazyk II. • 25 %
VŠH:JS020 Španělský jazyk II. • 25 %
2. ročník
3. semestr
VŠH:EK003 Podniková ekonomika • 100 %
VŠH:MA065 Činnosti marketingové agentury • 100 %
VŠH:MA067 Sociologie a marketing • 100 %
VŠH:MG022 Moderní personalistika • 100 %
VŠH:MG029 Psychologie • 100 %
VŠH:MK037 Praxe I. • 100 %
VŠH:EK013 Makroekonomie • 67 %
VŠH:JA030 Anglický jazyk III. • 67 %
VŠH:JA040 Anglický jazyk IV. • 67 %
VŠH:MA066 Vybrané marketingové aktivity • 67 %
VŠH:MA070 Redakční práce • 67 %
VŠH:MT003 Statistika • 67 %
VŠH:JN030 Německý jazyk III. • 33 %
VŠH:JN042 Německý jazyk IV. • 33 %
VŠH:JR042 Ruský jazyk IV. • 33 %
VŠH:JS030 Španělský jazyk III. • 33 %
VŠH:JS042 Španělský jazyk IV. • 33 %
VŠH:MA036 Základy franchisingu • 33 %
VŠH:MK046 Business Intelligence pro marketing • 33 %

Management destinace cestovního ruchu (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠH:CR116 Management cestovního ruchu • 100 %
VŠH:MT106 Kvantitativní metody • 100 %
VŠH:MT109 Aplikovaná statistika • 100 %
VŠH:CR114 Prostorové plánování • 86 %
VŠH:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 86 %
VŠH:JA110 Anglický jazyk I. • 86 %
VŠH:JN110 Německý jazyk I. • 57 %
VŠH:CR113 Organizace destinačního managementu • 14 %
VŠH:EK114 Mikroekonomie • 14 %
VŠH:JA120 Anglický jazyk II. • 14 %
VŠH:JF110 Francouzský jazyk I. • 14 %
VŠH:JN120 Německý jazyk II. • 14 %
VŠH:JR110 Ruský jazyk I. • 14 %
VŠH:MA113 Marketingové řízení obcí a regionů • 14 %
VŠH:MG126 Strategické řízení • 14 %
2. semestr
VŠH:EK114 Mikroekonomie • 100 %
VŠH:JA120 Anglický jazyk II. • 100 %
VŠH:MG126 Strategické řízení • 100 %
VŠH:EK115 Finanční řízení podniku • 67 %
VŠH:MA113 Marketingové řízení obcí a regionů • 67 %
VŠH:CR113 Organizace destinačního managementu • 33 %
VŠH:JF120 Francouzský jazyk II. • 33 %
VŠH:JN120 Německý jazyk II. • 33 %
VŠH:JR120 Ruský jazyk II. • 33 %
2. ročník
3. semestr
VŠH:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 100 %
VŠH:MG127 Metody výzkumu • 100 %
VŠH:CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech • 50 %
VŠH:CR123 Tvorba strategií a regionálních plánů • 50 %
VŠH:CR124 Regionální geografie • 50 %
VŠH:CR132 Praxe • 50 %
VŠH:CR166 Systémy řízení kvality • 50 %
VŠH:CR167 Management služeb • 50 %
VŠH:CR168 Případové studie v cestovním ruchu • 50 %
VŠH:EK116 Manažerské účetnictví • 50 %
VŠH:EK119 Controlling • 50 %
VŠH:EK120 Veřejné finance • 50 %
VŠH:HO118 Gastronomické koncepty • 50 %
VŠH:HO132 Praxe • 50 %
VŠH:HO172 E-business v hotelnictví • 50 %
VŠH:MG128 Projektové řízení • 50 %
VŠH:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 50 %
VŠH:SZ106 Předstátnicový seminář • 50 %

Management hotelnictví a lázeňství (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠH:MT109 Aplikovaná statistika • 96 %
VŠH:HO105 Hotelové inženýrství • 89 %
VŠH:JA110 Anglický jazyk I. • 89 %
VŠH:MT106 Kvantitativní metody • 89 %
VŠH:CR116 Management cestovního ruchu • 78 %
VŠH:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 70 %
VŠH:JS110 Španělský jazyk I. • 33 %
VŠH:JN110 Německý jazyk I. • 30 %
VŠH:EK114 Mikroekonomie • 26 %
VŠH:HO119 Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii • 26 %
VŠH:MG126 Strategické řízení • 26 %
VŠH:CR122 Řízení lázeňství • 22 %
VŠH:EK115 Finanční řízení podniku • 22 %
VŠH:JA120 Anglický jazyk II. • 22 %
VŠH:JR110 Ruský jazyk I. • 22 %
2. semestr
VŠH:EK114 Mikroekonomie • 100 %
VŠH:JA120 Anglický jazyk II. • 100 %
VŠH:MG126 Strategické řízení • 86 %
VŠH:HO119 Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii • 82 %
VŠH:CR122 Řízení lázeňství • 77 %
VŠH:CR150 Systémy kvality v hotelnictví a lázeňství • 77 %
VŠH:EK115 Finanční řízení podniku • 68 %
VŠH:JN120 Německý jazyk II. • 41 %
VŠH:JR120 Ruský jazyk II. • 23 %
VŠH:JS120 Španělský jazyk II. • 18 %
2. ročník
3. semestr
VŠH:EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví • 95 %
VŠH:EK119 Controlling • 90 %
VŠH:HO117 Hotelové informační systémy • 90 %
VŠH:HO132 Praxe • 90 %
VŠH:HO173 Aktuální trendy v hotelnictví • 90 %
VŠH:MG127 Metody výzkumu • 90 %
VŠH:MG128 Projektové řízení • 90 %
VŠH:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 90 %
VŠH:EK121 Veřejné finance a územní samosprávy • 86 %
VŠH:HO116 Ekonomika hotelu • 86 %
VŠH:HO118 Gastronomické koncepty • 86 %
VŠH:HO172 E-business v hotelnictví • 81 %
VŠH:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 81 %
VŠH:SZ106 Předstátnicový seminář • 71 %
VŠH:EK116 Manažerské účetnictví • 52 %
VŠH:SZ105 Seminář k DP • 19 %

Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠH:MT106 Kvantitativní metody • 95 %
VŠH:MT109 Aplikovaná statistika • 95 %
VŠH:JA110 Anglický jazyk I. • 89 %
VŠH:MA129 Metodologie marketingového výzkumu • 74 %
VŠH:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 68 %
VŠH:MA132 Marketingové strategie • 68 %
VŠH:EK114 Mikroekonomie • 42 %
VŠH:EK115 Finanční řízení podniku • 42 %
VŠH:JA120 Anglický jazyk II. • 42 %
VŠH:JN110 Německý jazyk I. • 42 %
VŠH:MA133 E-Business v sektoru HORECA • 42 %
VŠH:MG126 Strategické řízení • 42 %
VŠH:MK128 Publicistické žánry v marketingové praxi • 42 %
VŠH:MK140 Franchising management • 42 %
VŠH:JS110 Španělský jazyk I. • 21 %
VŠH:JR110 Ruský jazyk I. • 16 %
VŠH:JS120 Španělský jazyk II. • 16 %
VŠH:JN120 Německý jazyk II. • 11 %
2. semestr
VŠH:EK114 Mikroekonomie • 100 %
VŠH:JA120 Anglický jazyk II. • 100 %
VŠH:MK140 Franchising management • 100 %
VŠH:MG126 Strategické řízení • 73 %
VŠH:JN120 Německý jazyk II. • 64 %
VŠH:MA133 E-Business v sektoru HORECA • 64 %
VŠH:EK115 Finanční řízení podniku • 55 %
VŠH:MK128 Publicistické žánry v marketingové praxi • 45 %
VŠH:JR120 Ruský jazyk II. • 27 %
2. ročník
3. semestr
VŠH:MG128 Projektové řízení • 100 %
VŠH:MA126 Sociální marketing • 89 %
VŠH:MG127 Metody výzkumu • 89 %
VŠH:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 67 %
VŠH:MA169 Marketing v managementu destinací • 67 %
VŠH:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 67 %
VŠH:MK142 Strategický marketing • 67 %
VŠH:CR166 Systémy řízení kvality • 56 %
VŠH:EK119 Controlling • 56 %
VŠH:EK120 Veřejné finance • 56 %
VŠH:MA165 Provoz marketingové agentury • 56 %
VŠH:MK141 Marketingové analýzy • 56 %
VŠH:SZ106 Předstátnicový seminář • 56 %
VŠH:MK133 Praxe • 44 %
VŠH:EK116 Manažerské účetnictví • 33 %
VŠH:SZ105 Seminář k DP • 11 %

Údaje byly předpočítány: 23. 10. 2021 13:29