Jak byly údaje získány.

Vyberte obor/plán:

Cestovní ruch (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:JA020 Anglický jazyk II. • 58 %
VŠHE:EK014 Mikroekonomie • 52 %
VŠHE:MA001 Marketing • 52 %
VŠHE:CR020 Základy veřejné správy • 48 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 46 %
VŠHE:CR040 Základy cestovního ruchu • 31 %
VŠHE:CR049 Regionální a municipální ekonomika • 31 %
VŠHE:JA010 Anglický jazyk I. • 30 %
VŠHE:MG001 Management • 30 %
VŠHE:PR010 Právo • 30 %
VŠHE:MA032 Informační a komunikační technologie • 28 %
VŠHE:JS020 Španělský jazyk II. • 24 %
VŠHE:CR036 Praxe II. • 15 %
VŠHE:JC020 Český jazyk II. • 12 %
2. semestr
VŠHE:CR030 Geografie cestovního ruchu • 69 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 67 %
VŠHE:CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb • 62 %
VŠHE:CR082 Služby cestovního ruchu • 62 %
VŠHE:CR201 Základy destinačního managementu • 62 %
VŠHE:B8 Blok volitelných předmětů - 8 • 54 %
VŠHE:MT003 Statistika • 54 %
VŠHE:EK013 Makroekonomie • 36 %
VŠHE:JS030 Španělský jazyk III. • 26 %
VŠHE:JN030 Německý jazyk III. • 15 %
VŠHE:JC030 Český jazyk III. • 13 %
VŠHE:JR030 Ruský jazyk III. • 13 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:MG022 Moderní personalistika • 69 %
VŠHE:CR202 Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře • 66 %
VŠHE:EK003 Podniková ekonomika • 66 %
VŠHE:CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR • 63 %
VŠHE:CR080 Interkulturní management v CR • 63 %
VŠHE:JA040 Anglický jazyk IV. • 59 %
VŠHE:CR030 Geografie cestovního ruchu • 28 %
VŠHE:CR201 Základy destinačního managementu • 28 %
VŠHE:EK013 Makroekonomie • 28 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 28 %
VŠHE:CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb • 25 %
VŠHE:CR082 Služby cestovního ruchu • 25 %
VŠHE:JS042 Španělský jazyk IV. • 25 %
VŠHE:MT005 Statistika • 25 %
VŠHE:JC042 Český jazyk IV. • 16 %
VŠHE:JN042 Německý jazyk IV. • 16 %
VŠHE:JS030 Španělský jazyk III. • 16 %
VŠHE:JR042 Ruský jazyk IV. • 13 %
4. semestr
VŠHE:CR207 Dopravní služby v cestovním ruchu • 25 %
VŠHE:MA018 Mezinárodní obchod • 25 %
VŠHE:MG028 Komunikace v managementu služeb • 25 %
VŠHE:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 20 %
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 20 %
VŠHE:MA038 Podniková informatika • 20 %
VŠHE:SZ004 Seminář k BP • 20 %
3. ročník
5. semestr
VŠHE:CR207 Dopravní služby v cestovním ruchu • 89 %
VŠHE:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 89 %
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 89 %
VŠHE:MA018 Mezinárodní obchod • 89 %
VŠHE:MA038 Podniková informatika • 89 %
VŠHE:MG028 Komunikace v managementu služeb • 89 %
VŠHE:SZ004 Seminář k BP • 89 %
6. semestr
VŠHE:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 100 %
VŠHE:MA038 Podniková informatika • 100 %
VŠHE:SZ004 Seminář k BP • 100 %

Hospitality Management (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:JAE20 English language II • 68 %
VŠHE:HOE26 Fundamentals of Hospitality and Gastronomy • 62 %
VŠHE:HOE57 Gastronomy and Nutrition - Culinary • 59 %
VŠHE:MTE05 Statistics • 59 %
VŠHE:EKE13 Macroeconomics • 57 %
VŠHE:JCE20 Czech language II • 38 %
VŠHE:CRE26 Fundamentals of Tourism • 27 %
VŠHE:EKE14 Microeconomics • 27 %
VŠHE:HOE41 Gastronomic - Services • 27 %
VŠHE:JAE10 English language I • 27 %
VŠHE:MAE32 Information and Communication Technology • 27 %
VŠHE:MGE01 Management • 27 %
VŠHE:JS020 Španělský jazyk II. • 19 %
VŠHE:JCE10 Czech language I • 16 %
VŠHE:HOE38 Internship • 11 %
VŠHE:JN020 Německý jazyk II. • 11 %
2. semestr
VŠHE:PRE10 Law • 100 %
VŠHE:EKE11 Accounting • 97 %
VŠHE:EKE63 Economic Integration • 97 %
VŠHE:HOE58 Managing Catering Operations • 97 %
VŠHE:JAE30 English language III • 97 %
VŠHE:MAE01 Marketing • 93 %
VŠHE:JCE30 Czech language III • 57 %
VŠHE:MGE65 Business Skills • 53 %
VŠHE:HOE66 Wine-Sommelier • 40 %
VŠHE:JS030 Španělský jazyk III. • 23 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:MGE65 Business Skills • 85 %
VŠHE:EKE65 Revenue Management • 77 %
VŠHE:JAE40 English language IV • 77 %
VŠHE:MAE38 Business IT • 77 %
VŠHE:CRE58 Regional Economy and Hospitality • 69 %
VŠHE:EKE15 Taxes and Financial Statement • 69 %
VŠHE:JS042 Španělský jazyk IV. • 31 %
VŠHE:JCE42 Czech language IV • 23 %
4. semestr
VŠHE:EKE03 Business Economics • 100 %
VŠHE:HOE202 Hotel Reservation and Restaurant Systems • 100 %
VŠHE:HOE203 Rooms Division • 100 %
VŠHE:HOE48 Beverages • 100 %
VŠHE:JAE52 English language V • 100 %
VŠHE:MGE22 Modern HR Management • 100 %
VŠHE:SZE04 Bachelor Thesis Seminar • 100 %
VŠHE:JS030 Španělský jazyk III. • 11 %

Hotelnictví (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:HO026 Základy hotelnictví a gastronomie • 72 %
VŠHE:JA020 Anglický jazyk II. • 70 %
VŠHE:MT005 Statistika • 60 %
VŠHE:HO057 Gastronomie a výživa - kulinářství • 57 %
VŠHE:EK013 Makroekonomie • 56 %
VŠHE:JN020 Německý jazyk II. • 28 %
VŠHE:JC020 Český jazyk II. • 21 %
VŠHE:CR026 Základy cestovního ruchu • 20 %
VŠHE:EK014 Mikroekonomie • 20 %
VŠHE:HO041 Gastronomie – servis • 20 %
VŠHE:JA010 Anglický jazyk I. • 20 %
VŠHE:MA032 Informační a komunikační technologie • 20 %
VŠHE:MG001 Management • 20 %
VŠHE:HO038 Praxe I. • 15 %
VŠHE:JS020 Španělský jazyk II. • 11 %
2. semestr
VŠHE:HO058 Řízení gastronomického provozu • 58 %
VŠHE:MA001 Marketing • 58 %
VŠHE:PR010 Právo • 57 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 56 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 53 %
VŠHE:JN030 Německý jazyk III. • 20 %
VŠHE:B1 Blok volitelných předmětů - 1 • 17 %
VŠHE:HO077 Dietní stravování • 16 %
VŠHE:JC030 Český jazyk III. • 16 %
VŠHE:B2 Blok volitelných předmětů - 2 • 14 %
VŠHE:HO066 Wine-Sommelier • 14 %
VŠHE:HO062 Speciální gastronomie – výroba • 12 %
VŠHE:HO063 Speciální gastronomie – služby • 12 %
VŠHE:JS030 Španělský jazyk III. • 12 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:MA038 Podniková informatika • 62 %
VŠHE:JA040 Anglický jazyk IV. • 58 %
VŠHE:CR058 Regionální ekonomika a hotelnictví • 55 %
VŠHE:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 54 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 36 %
VŠHE:HO058 Řízení gastronomického provozu • 36 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 36 %
VŠHE:MA001 Marketing • 36 %
VŠHE:PR010 Právo • 36 %
VŠHE:HO064 Pivovarnictví a pivní sommelierství • 31 %
VŠHE:JN042 Německý jazyk IV. • 24 %
VŠHE:HO079 Správná výživa a zdravotní styl • 18 %
VŠHE:MA070 Redakční práce • 15 %
VŠHE:HO069 Technologie výroby míšených nápojů • 14 %
VŠHE:JN030 Německý jazyk III. • 14 %
VŠHE:JS042 Španělský jazyk IV. • 14 %
VŠHE:B1 Blok volitelných předmětů - 1 • 12 %
VŠHE:HO072 Catering • 12 %
VŠHE:HO077 Dietní stravování • 12 %
VŠHE:JC042 Český jazyk IV. • 12 %
4. semestr
VŠHE:EK003 Podniková ekonomika • 23 %
VŠHE:HO048 Nápojová gastronomie • 23 %
VŠHE:HO201 Hotelový marketing a event management • 23 %
VŠHE:HO202 Hotelové rezervační a restaurační systémy • 23 %
VŠHE:HO203 Ubytovací úsek • 23 %
VŠHE:MG022 Moderní personalistika • 23 %
VŠHE:SZ004 Seminář k BP • 23 %
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 21 %
3. ročník
5. semestr
VŠHE:EK003 Podniková ekonomika • 100 %
VŠHE:HO048 Nápojová gastronomie • 100 %
VŠHE:HO201 Hotelový marketing a event management • 100 %
VŠHE:HO202 Hotelové rezervační a restaurační systémy • 100 %
VŠHE:HO203 Ubytovací úsek • 100 %
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 100 %
VŠHE:MG022 Moderní personalistika • 100 %
VŠHE:SZ004 Seminář k BP • 100 %

Marketing ve službách (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:EK014 Mikroekonomie • 52 %
VŠHE:MA039 Úvod do sociologie • 52 %
VŠHE:JA020 Anglický jazyk II. • 50 %
VŠHE:MA001 Marketing • 50 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 48 %
VŠHE:MK024 Základy reklamy a PR • 37 %
VŠHE:MK043 Komunikace v marketingu • 37 %
VŠHE:JA010 Anglický jazyk I. • 35 %
VŠHE:MA032 Informační a komunikační technologie • 35 %
VŠHE:MG001 Management • 35 %
VŠHE:PR010 Právo • 35 %
VŠHE:JC010 Český jazyk I. • 23 %
VŠHE:MK036 Praxe • 17 %
VŠHE:JN020 Německý jazyk II. • 15 %
VŠHE:JS020 Španělský jazyk II. • 12 %
2. semestr
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 94 %
VŠHE:MA036 Základy franchisingu • 94 %
VŠHE:MA066 Vybrané marketingové aktivity • 94 %
VŠHE:MK046 Business Intelligence pro marketing • 94 %
VŠHE:EK013 Makroekonomie • 81 %
VŠHE:MA065 Činnosti marketingové agentury • 50 %
VŠHE:MT005 Statistika • 50 %
VŠHE:MA070 Redakční práce • 44 %
VŠHE:MT003 Statistika • 44 %
VŠHE:JN030 Německý jazyk III. • 28 %
VŠHE:JC030 Český jazyk III. • 19 %
VŠHE:JR030 Ruský jazyk III. • 19 %
VŠHE:JS030 Španělský jazyk III. • 19 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:MA065 Činnosti marketingové agentury • 87 %
VŠHE:JA040 Anglický jazyk IV. • 80 %
VŠHE:MA067 Sociologie a marketing • 80 %
VŠHE:EK003 Podniková ekonomika • 73 %
VŠHE:MG022 Moderní personalistika • 60 %
VŠHE:MG029 Psychologie • 53 %
VŠHE:JN042 Německý jazyk IV. • 33 %
VŠHE:JC042 Český jazyk IV. • 20 %
VŠHE:JS042 Španělský jazyk IV. • 13 %
4. semestr
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 100 %
VŠHE:MA038 Podniková informatika • 100 %
VŠHE:MK044 Grafika v marketingu • 100 %
VŠHE:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 92 %
VŠHE:MA018 Mezinárodní obchod • 92 %
VŠHE:MG028 Komunikace v managementu služeb • 92 %
VŠHE:SZ004 Seminář k BP • 92 %
3. ročník
5. semestr
VŠHE:MA004 Metodologie výzkumu • 100 %
VŠHE:MG032 Psychologie řízení • 100 %
VŠHE:MK018 Bezpečnost a ochrana dat • 100 %
VŠHE:MK020 Autorské a licenční právo • 100 %

Účetnictví a finanční řízení podniku (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VŠHE:ANGLI_2 Anglický jazyk1 - 3s • 100 %
VŠHE:DE_VOKF Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele • 100 %
VŠHE:FINAN_2 Finanční účetnictví II • 100 %
VŠHE:FPO_PPF Finance podniku • 100 %
VŠHE:NEMEC_4 Německý jazyk2 - 3s • 100 %
VŠHE:PEK_PPF Podniková ekonomika • 100 %
VŠHE:UFRP_PF_3 Finanční matematika • 100 %

Management destinace cestovního ruchu (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:CR113 Organizace destinačního managementu • 57 %
VŠHE:EK114 Mikroekonomie • 57 %
VŠHE:EK115 Finanční řízení podniku • 57 %
VŠHE:JA120 Anglický jazyk II. • 57 %
VŠHE:MA113 Marketingové řízení obcí a regionů • 57 %
VŠHE:MG126 Strategické řízení • 57 %
VŠHE:CR114 Prostorové plánování • 29 %
VŠHE:CR116 Management cestovního ruchu • 29 %
VŠHE:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 29 %
VŠHE:JA110 Anglický jazyk I. • 29 %
VŠHE:MT106 Kvantitativní metody • 29 %
VŠHE:MT109 Aplikovaná statistika • 29 %
VŠHE:JC120 Český jazyk II. • 14 %
VŠHE:JN120 Německý jazyk II. • 14 %
VŠHE:JR110 Ruský jazyk I. • 14 %
VŠHE:JR120 Ruský jazyk II. • 14 %
VŠHE:JS120 Španělský jazyk II. • 14 %
VŠHE:XX001 Testovací předmět • 14 %
VŠHE:XX002 Testovací předmět 2 • 14 %
2. semestr
VŠHE:CR166 Systémy řízení kvality • 75 %
VŠHE:EK116 Manažerské účetnictví • 75 %
VŠHE:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 75 %
VŠHE:MA169 Marketing v managementu destinací • 75 %
VŠHE:MG127 Metody výzkumu • 75 %
VŠHE:MG128 Projektové řízení • 75 %
VŠHE:CR123 Tvorba strategií a regionálních plánů • 50 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech • 100 %
VŠHE:CR124 Regionální geografie • 100 %
VŠHE:CR168 Případové studie v cestovním ruchu • 100 %
VŠHE:EK119 Controlling • 100 %
VŠHE:EK120 Veřejné finance • 100 %
VŠHE:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 100 %
VŠHE:SZ106 Předstátnicový seminář • 100 %

Management hotelnictví a lázeňství (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:CR122 Řízení lázeňství • 61 %
VŠHE:JA120 Anglický jazyk II. • 61 %
VŠHE:HO119 Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii • 59 %
VŠHE:EK114 Mikroekonomie • 58 %
VŠHE:CR150 Systémy kvality v hotelnictví a lázeňství • 55 %
VŠHE:EK115 Finanční řízení podniku • 51 %
VŠHE:MG126 Strategické řízení • 51 %
VŠHE:CR116 Management cestovního ruchu • 38 %
VŠHE:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 38 %
VŠHE:HO105 Hotelové inženýrství • 38 %
VŠHE:JA110 Anglický jazyk I. • 38 %
VŠHE:MT106 Kvantitativní metody • 38 %
VŠHE:MT109 Aplikovaná statistika • 38 %
VŠHE:JN110 Německý jazyk I. • 19 %
VŠHE:JN120 Německý jazyk II. • 19 %
VŠHE:JS120 Španělský jazyk II. • 17 %
2. semestr
VŠHE:MG128 Projektové řízení • 100 %
VŠHE:HO118 Gastronomické koncepty • 97 %
VŠHE:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 97 %
VŠHE:MG127 Metody výzkumu • 97 %
VŠHE:EK116 Manažerské účetnictví • 87 %
VŠHE:HO132 Praxe • 87 %
VŠHE:M12 Blok v.p. - Trendy v hotelnictví a cestovním ruchu • 71 %
VŠHE:SZ105 Seminář k DP • 71 %
VŠHE:EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví • 68 %
VŠHE:HO172 E-business v hotelnictví • 45 %
VŠHE:HO165 Enogastronomie • 29 %
VŠHE:HO177 Revenue a yield management v hotelnictví a gastronomii • 29 %
VŠHE:M11 Blok v.p. - Finanční řízení v hotelnictví a cestovním ruchu • 29 %
VŠHE:HO173 Aktuální trendy v hotelnictví • 26 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:HO116 Ekonomika hotelu • 95 %
VŠHE:HO173 Aktuální trendy v hotelnictví • 95 %
VŠHE:EK119 Controlling • 89 %
VŠHE:EK121 Veřejné finance a územní samosprávy • 89 %
VŠHE:HO117 Hotelové informační systémy • 89 %
VŠHE:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 89 %
VŠHE:SZ106 Předstátnicový seminář • 74 %
4. semestr
VŠHE:EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví • 33 %
VŠHE:HO118 Gastronomické koncepty • 33 %
VŠHE:HO172 E-business v hotelnictví • 33 %
VŠHE:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 33 %
VŠHE:MG127 Metody výzkumu • 33 %
VŠHE:MG128 Projektové řízení • 33 %
VŠHE:M12 Blok v.p. - Trendy v hotelnictví a cestovním ruchu • 33 %

Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:MK140 Franchising management • 77 %
VŠHE:JA120 Anglický jazyk II. • 75 %
VŠHE:MA133 E-Business v sektoru HORECA • 73 %
VŠHE:MG126 Strategické řízení • 73 %
VŠHE:MK128 Publicistické žánry v marketingové praxi • 70 %
VŠHE:EK114 Mikroekonomie • 68 %
VŠHE:EK115 Finanční řízení podniku • 68 %
VŠHE:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 20 %
VŠHE:JA110 Anglický jazyk I. • 20 %
VŠHE:JN120 Německý jazyk II. • 20 %
VŠHE:MA129 Metodologie marketingového výzkumu • 20 %
VŠHE:MA132 Marketingové strategie • 20 %
VŠHE:MT106 Kvantitativní metody • 20 %
VŠHE:MT109 Aplikovaná statistika • 20 %
VŠHE:JS120 Španělský jazyk II. • 18 %
VŠHE:JR120 Ruský jazyk II. • 16 %
VŠHE:JC120 Český jazyk II. • 11 %
VŠHE:JN110 Německý jazyk I. • 11 %
2. semestr
VŠHE:CR166 Systémy řízení kvality • 97 %
VŠHE:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 97 %
VŠHE:MG127 Metody výzkumu • 94 %
VŠHE:MG128 Projektové řízení • 94 %
VŠHE:MA126 Sociální marketing • 91 %
VŠHE:EK116 Manažerské účetnictví • 88 %
VŠHE:MK133 Praxe • 82 %
VŠHE:SZ105 Seminář k DP • 74 %
VŠHE:MA169 Marketing v managementu destinací • 65 %
VŠHE:CR167 Management služeb • 32 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:EK119 Controlling • 100 %
VŠHE:EK120 Veřejné finance • 100 %
VŠHE:MA165 Provoz marketingové agentury • 100 %
VŠHE:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 100 %
VŠHE:MK141 Marketingové analýzy • 100 %
VŠHE:MK142 Strategický marketing • 100 %
VŠHE:SZ106 Předstátnicový seminář • 91 %

Cestovní ruch (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:CR040 Základy cestovního ruchu • 86 %
VŠHE:JA010 Anglický jazyk I. • 86 %
VŠHE:MA032 Informační a komunikační technologie • 86 %
VŠHE:MG001 Management • 86 %
VŠHE:PR010 Právo • 86 %
VŠHE:CR020 Základy veřejné správy • 71 %
VŠHE:CR036 Praxe II. • 71 %
VŠHE:EK014 Mikroekonomie • 71 %
VŠHE:JA020 Anglický jazyk II. • 71 %
VŠHE:MA001 Marketing • 71 %
VŠHE:CR049 Regionální a municipální ekonomika • 57 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 57 %
VŠHE:JN010 Německý jazyk I. • 43 %
VŠHE:JN020 Německý jazyk II. • 43 %
VŠHE:JC010 Český jazyk I. • 14 %
VŠHE:JC020 Český jazyk II. • 14 %
VŠHE:JF010 Francouzský jazyk I. • 14 %
VŠHE:JR020 Ruský jazyk II. • 14 %
VŠHE:JS010 Španělský jazyk I. • 14 %
2. semestr
VŠHE:CR020 Základy veřejné správy • 50 %
VŠHE:CR030 Geografie cestovního ruchu • 50 %
VŠHE:CR036 Praxe II. • 50 %
VŠHE:CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb • 50 %
VŠHE:CR082 Služby cestovního ruchu • 50 %
VŠHE:CR201 Základy destinačního managementu • 50 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 50 %
VŠHE:EK013 Makroekonomie • 50 %
VŠHE:EK014 Mikroekonomie • 50 %
VŠHE:JA020 Anglický jazyk II. • 50 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 50 %
VŠHE:JR020 Ruský jazyk II. • 50 %
VŠHE:JR030 Ruský jazyk III. • 50 %
VŠHE:MA001 Marketing • 50 %
VŠHE:MT005 Statistika • 50 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:CR030 Geografie cestovního ruchu • 83 %
VŠHE:CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb • 83 %
VŠHE:CR082 Služby cestovního ruchu • 83 %
VŠHE:EK013 Makroekonomie • 83 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 83 %
VŠHE:CR201 Základy destinačního managementu • 67 %
VŠHE:MT005 Statistika • 67 %
VŠHE:JN030 Německý jazyk III. • 50 %
VŠHE:CR037 Praxe I. • 17 %
VŠHE:CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR • 17 %
VŠHE:CR080 Interkulturní management v CR • 17 %
VŠHE:CR202 Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře • 17 %
VŠHE:EK003 Podniková ekonomika • 17 %
VŠHE:JA040 Anglický jazyk IV. • 17 %
VŠHE:JC030 Český jazyk III. • 17 %
VŠHE:JR030 Ruský jazyk III. • 17 %
VŠHE:JR042 Ruský jazyk IV. • 17 %
VŠHE:MG022 Moderní personalistika • 17 %
VŠHE:MT003 Statistika • 17 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
VŠHE:CR207 Dopravní služby v cestovním ruchu • 100 %
VŠHE:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 100 %
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 100 %
VŠHE:MA018 Mezinárodní obchod • 100 %
VŠHE:MA038 Podniková informatika • 100 %
VŠHE:MG028 Komunikace v managementu služeb • 100 %
VŠHE:SZ004 Seminář k BP • 100 %
6. semestr
VŠHE:CR208 Průvodcovské služby a animace • 100 %
VŠHE:CR209 Vybrané problémy rozvoje cestovního ruchu • 100 %
VŠHE:CR210 Kulturní dědictví a cestovní ruch • 100 %
VŠHE:EK016 Banky a finanční operace • 100 %
VŠHE:MA003 Sociologie • 100 %
VŠHE:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 100 %
VŠHE:MG029 Psychologie • 100 %
VŠHE:SZ005 Předstátnicový seminář • 100 %

Cestovní ruch (studium po VOŠ) (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 100 %
VŠHE:MG028 Komunikace v managementu služeb • 100 %
VŠHE:CR030 Geografie cestovního ruchu • 89 %
VŠHE:CR201 Základy destinačního managementu • 89 %
VŠHE:CR049 Regionální a municipální ekonomika • 84 %
VŠHE:EK013 Makroekonomie • 74 %
VŠHE:SZ004 Seminář k BP • 74 %
VŠHE:SZ005 Předstátnicový seminář • 74 %
VŠHE:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 53 %
VŠHE:CR036 Praxe II. • 32 %
VŠHE:CR210 Kulturní dědictví a cestovní ruch • 32 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 32 %
VŠHE:EK014 Mikroekonomie • 32 %
VŠHE:MA001 Marketing • 26 %
VŠHE:EK003 Podniková ekonomika • 16 %
VŠHE:CR040 Základy cestovního ruchu • 11 %
2. semestr
VŠHE:CR207 Dopravní služby v cestovním ruchu • 100 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 100 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:CR207 Dopravní služby v cestovním ruchu • 100 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 100 %

Hotelnictví (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:MA032 Informační a komunikační technologie • 93 %
VŠHE:JA010 Anglický jazyk I. • 89 %
VŠHE:HO041 Gastronomie – servis • 87 %
VŠHE:EK014 Mikroekonomie • 84 %
VŠHE:MG001 Management • 80 %
VŠHE:CR026 Základy cestovního ruchu • 78 %
VŠHE:JN010 Německý jazyk I. • 49 %
VŠHE:HO026 Základy hotelnictví a gastronomie • 31 %
VŠHE:HO057 Gastronomie a výživa - kulinářství • 27 %
VŠHE:JA020 Anglický jazyk II. • 24 %
VŠHE:EK013 Makroekonomie • 22 %
VŠHE:JS010 Španělský jazyk I. • 22 %
VŠHE:HO038 Praxe I. • 16 %
VŠHE:JN020 Německý jazyk II. • 16 %
VŠHE:MT005 Statistika • 13 %
2. semestr
VŠHE:JA020 Anglický jazyk II. • 82 %
VŠHE:HO026 Základy hotelnictví a gastronomie • 76 %
VŠHE:MT005 Statistika • 74 %
VŠHE:HO057 Gastronomie a výživa - kulinářství • 71 %
VŠHE:HO038 Praxe I. • 65 %
VŠHE:EK013 Makroekonomie • 41 %
VŠHE:JN020 Německý jazyk II. • 41 %
VŠHE:JS020 Španělský jazyk II. • 21 %
VŠHE:HO058 Řízení gastronomického provozu • 18 %
VŠHE:HO062 Speciální gastronomie – výroba • 18 %
VŠHE:HO063 Speciální gastronomie – služby • 18 %
VŠHE:MA001 Marketing • 18 %
VŠHE:PR010 Právo • 18 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 15 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 15 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:HO058 Řízení gastronomického provozu • 93 %
VŠHE:PR010 Právo • 90 %
VŠHE:HO062 Speciální gastronomie – výroba • 88 %
VŠHE:HO063 Speciální gastronomie – služby • 88 %
VŠHE:MA001 Marketing • 85 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 80 %
VŠHE:MA038 Podniková informatika • 68 %
VŠHE:JA040 Anglický jazyk IV. • 60 %
VŠHE:JN030 Německý jazyk III. • 55 %
VŠHE:HO072 Catering • 53 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 50 %
VŠHE:HO069 Technologie výroby míšených nápojů • 50 %
VŠHE:HO039 Praxe II. • 48 %
VŠHE:CR058 Regionální ekonomika a hotelnictví • 45 %
VŠHE:JN042 Německý jazyk IV. • 35 %
VŠHE:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 33 %
VŠHE:JS030 Španělský jazyk III. • 25 %
VŠHE:JS042 Španělský jazyk IV. • 15 %
4. semestr
VŠHE:EK003 Podniková ekonomika • 100 %
VŠHE:HO048 Nápojová gastronomie • 100 %
VŠHE:HO201 Hotelový marketing a event management • 100 %
VŠHE:HO202 Hotelové rezervační a restaurační systémy • 100 %
VŠHE:HO203 Ubytovací úsek • 100 %
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 100 %
VŠHE:MG022 Moderní personalistika • 100 %
VŠHE:SZ004 Seminář k BP • 100 %
3. ročník
5. semestr
VŠHE:EK003 Podniková ekonomika • 100 %
VŠHE:HO048 Nápojová gastronomie • 100 %
VŠHE:HO201 Hotelový marketing a event management • 100 %
VŠHE:HO202 Hotelové rezervační a restaurační systémy • 100 %
VŠHE:HO203 Ubytovací úsek • 100 %
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 100 %
VŠHE:MG022 Moderní personalistika • 100 %
VŠHE:SZ004 Seminář k BP • 100 %

Marketing ve službách (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:MK024 Základy reklamy a PR • 89 %
VŠHE:JA010 Anglický jazyk I. • 78 %
VŠHE:MA032 Informační a komunikační technologie • 78 %
VŠHE:MG001 Management • 78 %
VŠHE:MK043 Komunikace v marketingu • 78 %
VŠHE:PR010 Právo • 78 %
VŠHE:JA020 Anglický jazyk II. • 44 %
VŠHE:JN010 Německý jazyk I. • 44 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 33 %
VŠHE:EK014 Mikroekonomie • 33 %
VŠHE:MA001 Marketing • 33 %
VŠHE:MA039 Úvod do sociologie • 33 %
VŠHE:MK036 Praxe • 33 %
VŠHE:JF010 Francouzský jazyk I. • 11 %
VŠHE:JN020 Německý jazyk II. • 11 %
VŠHE:JR010 Ruský jazyk I. • 11 %
VŠHE:JR020 Ruský jazyk II. • 11 %
VŠHE:JS010 Španělský jazyk I. • 11 %
2. semestr
VŠHE:EK014 Mikroekonomie • 80 %
VŠHE:JA020 Anglický jazyk II. • 60 %
VŠHE:MA039 Úvod do sociologie • 60 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 40 %
VŠHE:MA001 Marketing • 40 %
VŠHE:MK036 Praxe • 40 %
VŠHE:EK013 Makroekonomie • 20 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 20 %
VŠHE:JN020 Německý jazyk II. • 20 %
VŠHE:JN030 Německý jazyk III. • 20 %
VŠHE:JS020 Španělský jazyk II. • 20 %
VŠHE:MA036 Základy franchisingu • 20 %
VŠHE:MA065 Činnosti marketingové agentury • 20 %
VŠHE:MA066 Vybrané marketingové aktivity • 20 %
VŠHE:MK046 Business Intelligence pro marketing • 20 %
VŠHE:MT005 Statistika • 20 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:MA065 Činnosti marketingové agentury • 83 %
VŠHE:EK013 Makroekonomie • 67 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 67 %
VŠHE:MA066 Vybrané marketingové aktivity • 67 %
VŠHE:EK003 Podniková ekonomika • 50 %
VŠHE:MA036 Základy franchisingu • 50 %
VŠHE:MA067 Sociologie a marketing • 50 %
VŠHE:MG022 Moderní personalistika • 50 %
VŠHE:MG029 Psychologie • 50 %
VŠHE:MK037 Praxe I. • 50 %
VŠHE:MK046 Business Intelligence pro marketing • 50 %
VŠHE:JA040 Anglický jazyk IV. • 33 %
VŠHE:JN030 Německý jazyk III. • 33 %
VŠHE:MA070 Redakční práce • 33 %
VŠHE:MT003 Statistika • 33 %
VŠHE:MT005 Statistika • 33 %
VŠHE:JN042 Německý jazyk IV. • 17 %
VŠHE:JR030 Ruský jazyk III. • 17 %
VŠHE:JR042 Ruský jazyk IV. • 17 %
VŠHE:JS030 Španělský jazyk III. • 17 %
VŠHE:JS042 Španělský jazyk IV. • 17 %
4. semestr
VŠHE:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 100 %
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 100 %
VŠHE:MA018 Mezinárodní obchod • 100 %
VŠHE:MA038 Podniková informatika • 100 %
VŠHE:MG028 Komunikace v managementu služeb • 100 %
VŠHE:MK044 Grafika v marketingu • 100 %
VŠHE:SZ004 Seminář k BP • 100 %
3. ročník
5. semestr
VŠHE:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 100 %
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 100 %
VŠHE:MA018 Mezinárodní obchod • 100 %
VŠHE:MA038 Podniková informatika • 100 %
VŠHE:MG028 Komunikace v managementu služeb • 100 %
VŠHE:MK044 Grafika v marketingu • 100 %
VŠHE:SZ004 Seminář k BP • 100 %

Management destinace cestovního ruchu (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:CR116 Management cestovního ruchu • 100 %
VŠHE:MT106 Kvantitativní metody • 100 %
VŠHE:MT109 Aplikovaná statistika • 100 %
VŠHE:CR114 Prostorové plánování • 90 %
VŠHE:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 90 %
VŠHE:JA110 Anglický jazyk I. • 90 %
VŠHE:JN110 Německý jazyk I. • 60 %
VŠHE:JR110 Ruský jazyk I. • 20 %
VŠHE:JS110 Španělský jazyk I. • 20 %
2. semestr
VŠHE:EK114 Mikroekonomie • 100 %
VŠHE:JA120 Anglický jazyk II. • 100 %
VŠHE:MG126 Strategické řízení • 100 %
VŠHE:EK115 Finanční řízení podniku • 67 %
VŠHE:MA113 Marketingové řízení obcí a regionů • 67 %
VŠHE:CR113 Organizace destinačního managementu • 33 %
VŠHE:JF120 Francouzský jazyk II. • 33 %
VŠHE:JN120 Německý jazyk II. • 33 %
VŠHE:JR120 Ruský jazyk II. • 33 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 100 %
VŠHE:MG127 Metody výzkumu • 100 %
VŠHE:CR123 Tvorba strategií a regionálních plánů • 67 %
VŠHE:CR132 Praxe • 67 %
VŠHE:CR166 Systémy řízení kvality • 67 %
VŠHE:EK116 Manažerské účetnictví • 67 %
VŠHE:MG128 Projektové řízení • 67 %
VŠHE:CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech • 33 %
VŠHE:CR124 Regionální geografie • 33 %
VŠHE:CR167 Management služeb • 33 %
VŠHE:CR168 Případové studie v cestovním ruchu • 33 %
VŠHE:EK119 Controlling • 33 %
VŠHE:EK120 Veřejné finance • 33 %
VŠHE:HO118 Gastronomické koncepty • 33 %
VŠHE:HO132 Praxe • 33 %
VŠHE:HO172 E-business v hotelnictví • 33 %
VŠHE:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 33 %
VŠHE:SZ105 Seminář k DP • 33 %
VŠHE:SZ106 Předstátnicový seminář • 33 %

Management hotelnictví a lázeňství (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:HO105 Hotelové inženýrství • 96 %
VŠHE:MT109 Aplikovaná statistika • 96 %
VŠHE:CR116 Management cestovního ruchu • 92 %
VŠHE:JA110 Anglický jazyk I. • 92 %
VŠHE:MT106 Kvantitativní metody • 92 %
VŠHE:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 88 %
VŠHE:JN110 Německý jazyk I. • 40 %
VŠHE:EK114 Mikroekonomie • 28 %
VŠHE:HO119 Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii • 28 %
VŠHE:JS110 Španělský jazyk I. • 28 %
VŠHE:MG126 Strategické řízení • 28 %
VŠHE:CR122 Řízení lázeňství • 24 %
VŠHE:EK115 Finanční řízení podniku • 24 %
VŠHE:JA120 Anglický jazyk II. • 24 %
VŠHE:JR110 Ruský jazyk I. • 24 %
2. semestr
VŠHE:EK114 Mikroekonomie • 92 %
VŠHE:JA120 Anglický jazyk II. • 92 %
VŠHE:MG126 Strategické řízení • 79 %
VŠHE:HO119 Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii • 75 %
VŠHE:CR122 Řízení lázeňství • 71 %
VŠHE:CR150 Systémy kvality v hotelnictví a lázeňství • 71 %
VŠHE:EK115 Finanční řízení podniku • 63 %
VŠHE:JN120 Německý jazyk II. • 38 %
VŠHE:JR120 Ruský jazyk II. • 21 %
VŠHE:JS120 Španělský jazyk II. • 17 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:HO132 Praxe • 93 %
VŠHE:HO173 Aktuální trendy v hotelnictví • 93 %
VŠHE:MG127 Metody výzkumu • 93 %
VŠHE:MG128 Projektové řízení • 93 %
VŠHE:HO118 Gastronomické koncepty • 89 %
VŠHE:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 86 %
VŠHE:EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví • 71 %
VŠHE:EK119 Controlling • 68 %
VŠHE:HO117 Hotelové informační systémy • 68 %
VŠHE:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 68 %
VŠHE:EK116 Manažerské účetnictví • 64 %
VŠHE:EK121 Veřejné finance a územní samosprávy • 64 %
VŠHE:HO116 Ekonomika hotelu • 64 %
VŠHE:HO172 E-business v hotelnictví • 61 %
VŠHE:SZ106 Předstátnicový seminář • 54 %
VŠHE:SZ105 Seminář k DP • 39 %

Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 93 %
VŠHE:JA110 Anglický jazyk I. • 93 %
VŠHE:MA129 Metodologie marketingového výzkumu • 93 %
VŠHE:MA132 Marketingové strategie • 93 %
VŠHE:MT106 Kvantitativní metody • 93 %
VŠHE:MT109 Aplikovaná statistika • 93 %
VŠHE:EK114 Mikroekonomie • 57 %
VŠHE:EK115 Finanční řízení podniku • 57 %
VŠHE:JA120 Anglický jazyk II. • 57 %
VŠHE:MA133 E-Business v sektoru HORECA • 57 %
VŠHE:MG126 Strategické řízení • 57 %
VŠHE:MK128 Publicistické žánry v marketingové praxi • 57 %
VŠHE:MK140 Franchising management • 57 %
VŠHE:JN110 Německý jazyk I. • 36 %
VŠHE:JS110 Španělský jazyk I. • 29 %
VŠHE:JS120 Španělský jazyk II. • 21 %
VŠHE:JN120 Německý jazyk II. • 14 %
VŠHE:JR110 Ruský jazyk I. • 14 %
2. semestr
VŠHE:EK114 Mikroekonomie • 100 %
VŠHE:JA120 Anglický jazyk II. • 100 %
VŠHE:MK140 Franchising management • 100 %
VŠHE:MG126 Strategické řízení • 73 %
VŠHE:JN120 Německý jazyk II. • 64 %
VŠHE:MA133 E-Business v sektoru HORECA • 64 %
VŠHE:EK115 Finanční řízení podniku • 55 %
VŠHE:MK128 Publicistické žánry v marketingové praxi • 45 %
VŠHE:JR120 Ruský jazyk II. • 27 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:MG128 Projektové řízení • 100 %
VŠHE:MA126 Sociální marketing • 94 %
VŠHE:MG127 Metody výzkumu • 94 %
VŠHE:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 82 %
VŠHE:CR166 Systémy řízení kvality • 76 %
VŠHE:MK133 Praxe • 71 %
VŠHE:EK116 Manažerské účetnictví • 65 %
VŠHE:SZ105 Seminář k DP • 53 %
VŠHE:MA169 Marketing v managementu destinací • 35 %
VŠHE:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 35 %
VŠHE:MK142 Strategický marketing • 35 %
VŠHE:EK119 Controlling • 29 %
VŠHE:EK120 Veřejné finance • 29 %
VŠHE:MA165 Provoz marketingové agentury • 29 %
VŠHE:MK141 Marketingové analýzy • 29 %
VŠHE:SZ106 Předstátnicový seminář • 29 %

Údaje byly předpočítány: 15. 1. 2022 13:09