Informační systém VŠH

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

MÁČE, Jan a David ZEMAN. Úspory z rozsahu a jejich dopad na ekonomickou geografii. první. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 172-178. ISBN 978-80-7435-367-3.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vsh.cz/auth/publication/10785/mace.doc


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.