Informační systém VŠHE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací
 1. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 2. aktualizované vydání. 59 stran. ISBN 978-80-87411-81-0.
 2. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 2. aktualizované vydání. 59 stran. ISBN 978-80-87411-81-0.

2022

 • ATTL, Pavel, Josef PÁTEK a Petr STUDNIČKA. Dopad pandemie covid-19 na Františkovy Lázně. Jihlava, 2022. s. 12-20. ISBN 978-80-88064-57-2.
 • 2021

 • ATTL, Pavel. Netradiční přírodní zdroje a jejich využití v lázeňství. COT - Celý o turismu. Praha: C.O.T. media s. r. o., 2021. ISSN 1212-4281.
 • ATTL, Pavel a Josef PÁTEK. Vliv pandemie COVID-19 na vybraná lázeňská místa v České republice. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2021. s. 211-223. ISBN 978-80-7610-012-1.
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 4. aktualizované. Praha: Vysoká škola hotelová, 2021. 91 s. ISBN 978-80-87411-86-5.
 • 2020

 • ATTL, Pavel. Budou nás obsluhovat roboti? COT - Celý o turismu. 2020. ISSN 1212-4281.
 • STUDNIČKA, Petr, Ivo STRAKA, Karel CHADT, Pavel ATTL, Lucie PLZÁKOVÁ a Šárka TITTELBACHOVÁ. Legislativní podmínky k využití bytového hotelu na území městské části Praha 1. Praha: Vysoká škola hotelová, 2020. 22 s.
 • STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL a Karel NEJDL. Podněty a připomínky ke Koncepci příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy. Praha: Vysoká škola hotelová, 2020. 10 s.
 • ATTL, Pavel. Šábesový wellness. COT - Celý o turismu. Praha: C.O.T. media s. r. o., 2020. ISSN 1212-4281.
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Výzvy v odborném vzdělávání se zaměřením na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii. COT - Celý o turismu. 2020. ISSN 1212-4281.
 • 2019

 • STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL, Ivo STRAKA, Karel CHADT, Blanka ZIMÁKOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ a Anna DOLEŽÁLKOVÁ. Podpora domácího cestovního ruchu prostřednictvím pobytů dětí a mládeže. 1. vyd. Praha, 2019. 63 s.
 • ATTL, Pavel. Revitalizace turistické infrasturktury v CHKO Kokořínsko. 1. vydání. Jihlava: Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, 2019. s. 11-20. ISBN 978-80-88064-42-8.
 • ATTL, Pavel, Petr STUDNIČKA, Karel CHADT, Ivo STRAKA, Lucie PLZÁKOVÁ, Šárka TITTELBACHOVÁ a Anna DOLEŽÁLKOVÁ. Stanovení části obce Velké Karlovice přírodními léčebnými lázněmi využívajícími klimatické podmínky. Praha, 2019. 72 s.
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 3. aktualizované. Praha: VŠH, 2019. 94 s. ISBN 978-80-87411-82-7.
 • 2018

 • ATTL, Pavel. Lázeňství jako součást produktové nabídky destinace. COT CELÝ O TURISMU. Praha: C.O.T. media, s. r. o., 2018, roč. 2018, č. 4, s. 18. ISSN 1212-4281.
 • ATTL, Pavel. Lázně Evženie - lázeňská perlička na Ohři. COT CELÝ O TURISMU. Praha: C.O.T. media, s. r. o., 2018, roč. 2018, č. 1, s. 42. ISSN 1212-4281.
 • ATTL, Pavel. Quo vadis, české odborné školství? COT CELÝ O TURISMU. Praha: C.O.T. media, s. r. o., 2018, roč. 2018, č. 12, s. 16-17. ISSN 1212-4281.
 • ATTL, Pavel. Rakouské a švýcarské lázeňství je unikátní. COT CELÝ O TURISMU. Praha: C.O.T. media, s. r. o., 2018, roč. 2018, 7/8, s. 33. ISSN 1212-4281.
 • 2017

 • STUDNIČKA, Petr a Pavel ATTL. Driving Tourism Through Sport Event in the Lipno Region: First Summer Olympic Park in the Czech Republic. In Alžbeta Királová. Driving Tourism through Creative Destinations and Activities. Hershey: IGI Global, 2017. s. 245-259. Advances in Hospitality, Tourism and the Services Industry. ISBN 978-1-5225-2016-0. doi:10.4018/978-1-5225-2016-0.ch012.
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 2. aktualizované. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2017. 87 s. ISBN 978-80-87411-81-0.
 • 2016

 • ATTL, Pavel, Štěpán CHALUPA a Petr STUDNIČKA. Produktová nabídka českého lázeňství. Praha, 2016. 201 s.
 • STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL, Lucie PLZÁKOVÁ a Šárka TITTELBACHOVÁ. Strategie rozvoje území Svazku Lipenských obcí. Praha: Svazek Lipenských obcí, 2016. 111 s.
 • 2015

 • ATTL, Pavel. Медицинский туризм в Чешской республике. Вестник Калужского университета. Kaluga: Státní kalužská univerzita K. E. Ciolkovského, 2015, roč. 2014, No 2, s. 71-75. ISSN 1819-2173.
 • ATTL, Pavel, Anna DOLEŽÁLKOVÁ, Jana KALABISOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ, Petr STUDNIČKA a Šárka TITTELBACHOVÁ. Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově. Praha: Město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově, o. s., 2015. 207 s.
 • ATTL, Pavel. Dokončena analýza o přínosech cestovního ruchu v Českém Krumlově. C.O.T. business. Praha: C.O.T. media, s. r. o., 2015, roč. 2015, č. 9, s. 62. ISSN 1212-4281.
 • ATTL, Pavel. Lázeňství a rozvoj dalších forem zdravotního cestovního ruchu v České republice. C.O.T. business. Praha: C.O.T. media, s. r. o., 2015, roč. 2015, č. 6, s. 38-39. ISSN 1212-4281.
 • ATTL, Pavel. Medicínský cestovní ruch v České republice. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banské Bystryci Ekonomická fakulta, 2015. 5 s. ISBN 978-80-557-0886-7.
 • ATTL, Pavel. Možnosti rozvoje příjezdového cestovního ruchu ze zemí BRICS do České republiky. In 7. seminář SLM ČR. 2015.
 • ATTL, Pavel. Význam místních poplatků ve vybraných lázeňských místech České republiky. Hradec Králové, 2015. s. 24-30. ISBN 978-80-7435-546-2.
 • 2014

 • ČERTÍK, Miroslav, Pavel ATTL, Marie KULICHOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Analýza výběru místních poplatků ve vztahu ke kapacitám a výkonnosti ubytovacích a lázeňských zařízení v České republice. Závěrečná zpráva z projektu (CzT-14/o/510/1236). Praha: VŠH, Czech Tourism, 2014.
 • ATTL, Pavel. Ekonomika českého lázeňství a cestovní ruch. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2014. s. 26-32. ISBN 978-80-7435-366-6.
 • TINKOVÁ, Veronika a Pavel ATTL. The Relationship between Tourism Industry and Local Fees in the Context of Municipal Budget - A Case Study of Lipno nad Vltavou and Loučovice. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2014, X., 22., s. 48-58. ISSN 1801-1535.
 • ATTL, Pavel, Petr ČECH a Jan ŽUFAN. Uplatnění absolventů Vysoké školy hotelové v Praze na trhu práce. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici Ekonomická fakulta, 2014. s. 23-29. ISBN 978-80-557-0697-9.
 • ATTL, Pavel. Vývoj TIC po roce 1989 a jejich současné postavení v systému cestovního ruchu. 2014.
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Výzkum územního a prostorového plánování v cestovním ruchu. Brno: MUNI Press, 2014. s. 7-17. ISBN 978-80-210-6644-1.
 • ATTL, Pavel. Význam zemí BRICS v příjezdovém cestovním ruchu České republiky. C.O.T. business. Praha: C.O.T. media, s. r. o., 2014, č. 2, s. 37. ISSN 1212-4281.
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 1. vyd. Ústí nad Labem: Česká digitální tiskárna, 2014. 85 s. ISBN 978-80-87411-63-6.
 • 2013

 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Rozvoj oboru Management destinace cestovního ruchu na VŠH. 1. vyd. Praha: VŠH, 2013. s. 12-24. ISBN 978-80-87411-53-7.
 • ATTL, Pavel. Současné trendy v německém lázeňství. In Sborník konference Opava - 1. duben 2013. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 7-13. ISBN 978-80-7248-858-2.
 • ATTL, Pavel. Současné trendy v rozvoji evropského lázeňství. Praha: C.O.T. media, s. r. o., 2013. 3 s. ISSN 1212-4281.
 • ATTL, Pavel. Uplatnění managementu kvality cestovním ruchu v České republice. Ostrava: DTO CZ s. r. o., 2013. s. G1-G7, 7 s. ISBN 978-80-02-02463-7.
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Výzkum územního a prostorového plánování v cestovním ruchu. In Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. 4. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6644-1.
 • 2012

 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Financování českého lázeňství z prostředků Regionálních operačních programů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 11-19, 322 s. ISBN 978-80-7435-171-6.
 • ATTL, Pavel, Eva MIČKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Rozvoj gastroturismu v podmínkách Rakouska. Praha: Press21 s. r. o., 2012. s. 145-157. Food and Gastronomy. ISBN 978-80-905181-1-7.
 • ATTL, Pavel, Eva MIČKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Rozvoj gastroturismu v podmínkách Rakouska. Culinary Tourism - Products, Regions, Tourists, Philosophy. Wien: SpringerWienNewYork, 2012, roč. 1., s. 53-65. ISSN 2194-6574.
 • ATTL, Pavel. Uplatnění modelu konkurenceschopnosti v lázeňství. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, 2012. s. 20-25. ISBN 978-80-557-0351-0.
 • ATTL, Pavel. Význam lázeňství pro regionální rozvoj. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. 5 s. ISBN 978-80-7248-771-4.
 • 2011

 • ATTL, Pavel. Ekonomický vliv systému zdravotního pojištění na české lázeňství. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2011, roč. 2011, 13/2011, s. 3-16. ISSN 1801-1535.
 • ATTL, Pavel. Rozvoj agroturismu v podminkách Rakouska. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2011. s. 75-86. ISBN 978-80-87411-12-4.
 • ATTL, Pavel a Miroslav ČERTÍK. The Financing of Czech Spas with Health Insurence Funds. Liberec: Technical University of Liberec, 2011. s. 17-23. ISBN 978-80-7372-755-0.
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Využití dolu Richard pro cestovní ruch. 1. vyd. Košice: Ústav geoturizmu, 2011. s. 154-159. ISBN 978-80-553-0672-8.
 • ATTL, Pavel. Význam lázeňského cestovního ruchu pro regionální rozvoj. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. s. 6-14. ISBN 978-80-87035-44-3.
 • ATTL, Pavel, Alena POLÍVKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování bakalářských a diplomových prací. 2. upravené. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2011. 75 s. ISBN 978-80-87411-20-9.
 • ATTL, Pavel, Alena POLÍVKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování bakalářských a diplomových prací. první. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., 2011. 72 s. ISBN 978-80-87411-13-1.
 • ATTL, Pavel. Změny v motivacích účastníků cestovního ruchu. 2011. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2011. s. 1-7. ISBN 978-80-87411-15-5.
 • 2010

 • ATTL, Pavel. Aktuální terminologické problémy lázeňství a wellness. Praha: Vysoká škola obchodní, 2010. ISBN 978-80-86841-17-5.
 • ATTL, Pavel. Cestovní ruch v platební bilanci České republiky a komparace s Rakouskem. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s, 2010, roč. 2010, 12/2010, s. 49-64. ISSN 1801-1535.
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Rozvoj vysokoškolského vzdělávání v oborech hotelnictví, gastronomie a cestovní ruch. 1. vyd. Praha: VŠH Praha, 2010. s. 8-15. ISBN 978-80-87411-06-3.
 • ATTL, Pavel. Udržitelný cestovní ruch na Litoměřicku. 2010.
 • ATTL, Pavel. Využití modelu kvantifikace ekonomického efektu z investic v pilotním projektu na příkladu lázeňského hotelu SPA Evženie v Klášterci nad Ohří. 2010. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2010. ISBN 978-80-87411-01-8.
 • 2009

 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch. 1. vyd. Praha: Městský úřad Litoměřice, 2009. 71 s.
 • ATTL, Pavel. Publikační činnost Vysoké školy hoteové v Praze. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2009, roč. 2009, č. 9, s. 93-98. ISSN 1801-1535.
 • 2008

 • ATTL, Pavel, Michal ŠINDLER a Adéla VÁCLAVÍKOVÁ. Klášterec nad Ohří. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2008. ISSN 1801-1535.
 • ATTL, Pavel. Klášterecko - model opatření k rozvoji domácího a příjezdového cestovního ruchu ve vhodných oblastech - oblast s převažujícími kulturně-historickými předpoklady - region severozápadní Čechy, Česká republika. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 14-36. ISSN 1801-1535.
 • ATTL, Pavel. Systém řízení kvality lázeňských služeb. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2008, roč. 2008, 8/2008, s. 80-89. ISSN 1801-1535.
 • ATTL, Pavel. Využití vybraných médií v cestovním ruchu. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2008, roč. 2008, č. 7, s. 78-83. ISSN 1801-1535.
 • 2004

 • ATTL, Pavel a Karel NEJDL. Turismus I. 2004. vyd. Praha: VŠH, 2004. ISBN 80-86578-37-2.
 • Zobrazit podrobně
  Zobrazeno: 7. 7. 2022 15:25