Informační systém VŠH

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. MÁČE, Jan, Sylva SKUPINOVÁ, Eliška SMOTLACHOVÁ a Martin PETŘÍČEK. AGE STRUCTURE OF INHABITANTS IN THE CZECH REPUBLIC IN RELATION TO ICT USAGE FOR SEARCHING FOR TRAVEL AND ACCOMMODATION INFORMATION. první. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2020. s. 482-487, 5 s. ISBN 978-80-7435-776-3.
 2. MÁČE, Jan, Sylva SKUPINOVÁ a Eliška SMOTLACHOVÁ. Economic-Statistical Analysis of selected Criteria of Tourist Industry in the Czech Republic. první. International Business Information Management Association, 2020. 9 s. ISBN 978-0-9998551-4-0.
 3. MÁČE, Jan, SKUPINOVÁ a SMOTLACHOVÁ. Price Analysis of Selected Food Products in Relation to Development of Retirement Pension Range in the Czech Republic. první. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2020. s. 195-200. ISBN 978-80-244-5798-7.
 4. 2019

 5. MÁČE, Jan, Sylva SKUPINOVÁ a Eliška SMOTLACHOVÁ. Development of Mini-Breweries in the Czech Republic in Context of Economic Growth of the Country. první. International Business Information Management Association, 2019. s. 1001-1006. ISBN 978-0-9998551-2-6.
 6. PETŘÍČEK, Martin, Josef VLČEK, Eliška SMOTLACHOVÁ, Věra LEVIČKOVÁ, Jana KALABISOVÁ, Robin KOKLAR a Jan MÁČE. Hospodaření podniku v sektoru služeb. první vydání. Praha: Extrasystem, 2019. 312 s. Ediční řada Ekonomie a marketing. ISBN 978-80-87570-42-5.
 7. MÁČE, Jan, Sylva SKUPINOVÁ a Eliška SMOTLACHOVÁ. Changes in the Age Structure of ˇ the Czech Republic Population in years 2000 - 2017 and Their Influence on Major Economic Factors of the State. první. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2019. s. 143-148. ISBN 978-80-244-5543-3.
 8. SKUPINOVÁ, Sylva, Jan MÁČE a Eliška SMOTLACHOVÁ. Information and Computer Technologies and Social Network Use in Hotel Efficiency. první. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2019. s. 95-102, 7 s. ISBN 978-80-87411-87-2.
 9. MÁČE, Jan. Social and Ethical Themes in the Czech Economic Theory of the First Half of the 20th Century. první. International Business Information Management Association, 2019. s. 1958-1965, 7 s. ISBN 978-0-9998551-2-6.
 10. 2018

 11. SKUPINOVÁ, Sylva, Jan MÁČE a Eliška SMOTLACHOVÁ. INTRODUCTION OF NEW PRODUCT. první. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2018. s. 418-424. ISBN 978-80-244-5392-7.
 12. MÁČE, Jan, Sylva SKUPINOVÁ a Eliška SMOTLACHOVÁ. Tourist Arrivals from Distant Countries to the Czech Republic in 2012-2018. první. Norristown, Pennsylvania, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 5346-5351. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 13. SKUPINOVÁ, Sylva, Jan MÁČE a Eliška SMOTLACHOVÁ. VYUŽITÍ DIGITALIZACE DAT PRO ZJIŠŤOVÁNÍ ODHADŮ ZÁKLADNÍCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ STÁTU NA PŘÍKLADU NEZAMĚSTNANOSTI. první. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., 2018. s. 149-156, 7 s.
 14. 2017

 15. SKUPINOVÁ, Sylva, Eliška SMOTLACHOVÁ a Jan MÁČE. ANALÝZA VÝVOJE PRŮMĚRNÉ SPOŘEBITELSKÉ CENY MÁSLA V ČESKÉ REPUBLICE. první. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o, 2017. s. 173-182. ISBN 978-80-87411-99-5.
 16. SKUPINOVÁ, Sylva, Eliška SMOTLACHOVÁ, Jan MÁČE a Veronika TESAŘOVÁ. CESTOVNÍ RUCH V KRAJI VYSOČINA A MOŽNOSTI ROZVOJE PODNIKÁNÍ V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŽĎÁRSKÉ VRCHY NA PŘÍKLADURESTAURAČNÍHO ZAŘÍZENÍ. Studia turistica. Jihlava: VŠP Jihlava, 2017, roč. 2017/8, Mimořádné číslo, s. 22-31. ISSN 1804-252X.
 17. SKUPINOVÁ, Sylva, Jan MÁČE, Eliška SMOTLACHOVÁ, Martin PETŘÍČEK a Petr ČECH. Economico-Statistical Study on Time Series of Number of Conferences in Mass Accommodation Facilities in the Czech Republic. In Soliman, KS. 28th International Business-Information-Management-Association Conference. první. Norristown, Pennsylvania, USA: IBIMA Publishing, 2017. s. 2579 - 2584. ISBN 978-0-9860419-8-3.
 18. SKUPINOVÁ, Sylva, Jan MÁČE a Eliška SMOTLACHOVÁ. EKONOMICKO-STATISTICKÉ HODNOCENÍ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ V HOTELNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Studia turistica. Jihlava: VŠP Jihlava, 2017, roč. 8, č. 2, s. 18-24. ISSN 1804-252X.
 19. SKUPINOVÁ, Sylva, Jan MÁČE, Eliška SMOTLACHOVÁ a Tomáš NOVOTNÝ. HIGH-DIMENSIONAL STATISTICAL ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC DATA IN REGIONS OF THE CZECH. první. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2017. s. 662-670. ISBN 978-80-244-5233-3.
 20. SKUPINOVÁ, Sylva, Jan MÁČE a Eliška SMOTLACHOVÁ. Trend of Consumer Prices of Chosen Commodity and Service in Comparison to the Key Economic Indicators in the Czech Republic. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha 8: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., 2017, XIII./2017, č. 28, s. 55-65, 10 s. ISSN 1801-1535.
 21. 2016

 22. SMOTLACHOVÁ, Eliška, Sylva SKUPINOVÁ a Jan MÁČE. ANALYSIS OF PERSONAL INCOME TAX COLLECTION DEPENDING ON EMPLOYMENT RATE FROM 2005 TO 2015. první. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II, 2016. s. 466-472, 8 s. ISBN 978-80-87533-14-7.
 23. SKUPINOVÁ, Sylva, Jan MÁČE a Eliška SMOTLACHOVÁ. Analýza vývoje spotřebitelských cen "Tuzemáku" v letech 1994-2015. první. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., 2016. s. 215-222. ISBN 978-80-87411-75-9.
 24. PETŘÍČEK, Martin a Jan MÁČE. Application of Schumpeter’s Theory of the Innovation to Economic Development. In Pavel Jedlička. Hradec Economic Days. Hradec Králové: Gaudeamus publishing, 2016. s. 817-823. ISBN 978-80-7435-636-0.
 25. HÁN, Jan, Petr STUDNIČKA, Veronika STUDNIČKOVÁ, Jiří JINDRA a Jan MÁČE. Hotelnictví, turismus, vzdělávání (HTV) 2016. 2016.
 26. SKUPINOVÁ, Sylva, Eliška SMOTLACHOVÁ, Jan MÁČE, Robin KOKLAR a Tomáš NOVOTNÝ. Time series Analysys of Price of Bottled Beer at Market of the Czech Republic. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha 8: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., 2016, roč. 2016, č. 26, s. 50-60, 10 s. ISSN 1801-1535.
 27. MÁČE, Jan a David ZEMAN. VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH ZDROJŮ V EKONOMICKÉ TEORII ELINOR OSTROMOVÉ. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. s. 140-146. ISSN 2464-6032.
 28. 2015

 29. MÁČE, Jan a David ZEMAN. ANALÝZA EKONOMICKÉHO ŘÍZENÍ V POJETÍ OLIVERA E. WILLIAMSONA. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 161-167. ISBN 978-80-7435-547-9.
 30. SKUPINOVÁ, Sylva, Eliška SMOTLACHOVÁ, Jan MÁČE a Štěpánka DRAHOŇOVSKÁ. Cost and Time Comparison for Air and Land Transport between the Czech and Slovak Republics. 1. vyd. Slaný: MELANDRIUM, 2015. s. 1415-1423. ISBN 978-80-87990-06-3.
 31. SMOTLACHOVÁ, Eliška, Sylva SKUPINOVÁ a Jan MÁČE. Daňové otázky z oblasti sektoru služeb. 2015. ISBN 978-80-87411-70-4.
 32. MÁČE, Jan, David ZEMAN a František HŘEBÍK. Decision - Making in Economic Theory. první. Zagreb: Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, 2015. s. 151-156.
 33. MÁČE, Jan. MORÁLNÍ PŘÍSTUP K PRÁCI V ČESKÉM EKONOMICKÉM MYŠLENÍ 30. LET. 1. vyd. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II., 2015. s. 566-572. ISBN 978-80-87533-12-3.
 34. SKUPINOVÁ, Sylva, Jan MÁČE, Eliška SMOTLACHOVÁ a Petr MIČKA. PROBLEMATIKA NEZAMĚSTNANOSTI V NOVODOBÉ HISTORII ČESKÉ REPUBLIKY. 1. vyd. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II., 2015. s. 888-895, 7 s. ISBN 978-80-87533-12-3.
 35. SMOTLACHOVÁ, Eliška, Sylva SKUPINOVÁ a Jan MÁČE. ŘÍZENÍ NÁKLADŮ ÚSEKU FOOD AND BEVERAGE SPOLEČNOSTI AQUAPARK. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 87-93. ISBN 978-80-7435-548-6.
 36. MÁČE, Jan, Sylva SKUPINOVÁ a Eliška SMOTLACHOVÁ. Vývoj trhu hotelových služeb v Praze v létech 2000-2014. 1. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2015. s. 160-329. ISBN 978-80-87411-70-4.
 37. 2014

 38. MÁČE, Jan. THE IMPACT OF COMPETITION AND SEGMENTATION OF DEMAND ON THE MARKET OF HOTEL SERVICES IN PRAGUE IN 2009-2012. první. Praha: Melandrium, 2014. s. 920-932. ISBN 978-80-87990-02-5.
 39. MÁČE, Jan. TVORBA CEN NA HOTELOVÉM TRHU V PRAZE V KONTEXTU TVORBY STRATEGIÍ. první. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. s. 155-162, 11 s. ISBN 978-80-87035-87-0.
 40. MÁČE, Jan a David ZEMAN. Úspory z rozsahu a jejich dopad na ekonomickou geografii. první. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 172-178. ISBN 978-80-7435-367-3.
 41. 2013

 42. ZEMAN, David a Jan MÁČE. Nové standardy pro modelování specifického rizika. In sborník ,,Ekonomický rozvoj a management regionů". 1. vyd. Hradec Králové: Universita Hradec Králové, 2013. s. 361-369. ISBN 978-80-7435-250-8.
 43. MÁČE, Jan a David ZEMAN. Připravované změny v regulaci obchodního portfólia finančních institucí. 1. vyd. Olomouc: Societas Scientiarum Olomoucensis II, 2013. s. 219-224. ISBN 978-80-87533-05-5.
 44. MÁČE, Jan. Sociální a morální téma v českém ekonomickém myšlení počátku 20. století. 1. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2013. s. 226-236. ISBN 978-80-87411-53-7.
 45. 2012

 46. MÁČE, Jan a David ZEMAN. Decision-making in Economic Theory. In Education in the Modern European Enviroment. 2012. ISBN 978-953-7210-55-7.
 47. MÁČE, Jan a David ZEMAN. Nobelova cena za ekonomii 2008: Vliv úspor z rozsahu na mezinárodní obchod a ekonomickou geografii, Autor Paul Krugman. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s, 2012, roč. 2012, č. 15, s. 104-112. ISSN 1801-1535.
 48. MÁČE, Jan a David ZEMAN. Potenciál ekonomického využití historických krajinných celků v cestovním ruchu. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 145-151, 6 s. ISBN 978-80-87035-56-6.
 49. ZEMAN, David a Jan MÁČE. Řízení rizik při podnikání ve finančních službách. 1. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová, 2012. s. 342-354. ISBN 978-80-87411-40-7.
 50. 2011

 51. MÁČE, Jan a David ZEMAN. EK014 Mikroekonomie - studijní opora pro kombinovanou formu. 2011.
 52. MÁČE, Jan a David ZEMAN. Nobelova cena za ekonomii 2009: Analýza ekonomického řízení; Autoři Oliver E. Williamson a Elinor Ostromová. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2011, č. 13, s. 147-159, 186 s. ISSN 1801-1535.
 53. MÁČE, Jan. Odborné praxe - faktor uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce. první. Olomouc: Filozofická fakulta Palackého univerzity, 2011. s. 436-443, 895 s. ISBN 978-80-87533-02-4.
 54. ZEMAN, David a Jan MÁČE. Změny v oblasti regulace finančních institucí (Basel III). první. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2011. s. 385-393, 401 s. ISBN 978-80-87411-15-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2021 03:35