Informační systém VŠHE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. TURNEROVÁ, Lenka. Franchising 4V. Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. s. 128-152. ISBN 978-80-906993-8-0.
 2. 2019

 3. TURNEROVÁ, Lenka. Členství v akademické radě Vysoké školy hotelové. 2019.
 4. CHROMÝ, Jan, Lenka TURNEROVÁ a Eva OTTOVÁ. Experience for Education Managers from Foreign Practice. Scientific Journal Eruditi. Tbilisi: Higher Education Institution"Academy of Education", 2019, roč. 1, č. 2, s. 60-64. ISSN 2587-4861.
 5. TURNEROVÁ, Lenka. Garantka projektu "Škola franchisingu" při České asociaci franchisingu. Česká asociace franchisingu, 2019.
 6. TURNEROVÁ, Lenka. Gastronomie jako faktor rozvoje regionu. In 8. mezinárodní vědecká konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. 2019.
 7. TURNEROVÁ, Lenka, Eva OTTOVÁ a Jan CHROMÝ. Gastronomy and Food Tourism in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. 1. vyd. Madrid: International Business Information Management Association, 2019. s. 1930-1936. ISBN 978-0-9998551-3-3.
 8. TURNEROVÁ, Lenka. Projekt DG18P02OVV067 Kulinární dědictví českých zemí, paměť, prezentace a edukace - realizace výzkumu, rešerše a dokumentace při řešení výše uvedeného projektu. 2019.
 9. CHROMÝ, Jan, Lenka TURNEROVÁ a Eva OTTOVÁ. The Analysis of Content Availability for Customers on the Websites of Prague Four-Star Hotels. In Khalid S. Soliman. Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. 1st. Madrid: International Business Information Management Association, 2019. s. 1937-1944. ISBN 978-0-9998551-3-3.
 10. TURNEROVÁ, Lenka, Jan CHROMÝ a Eva OTTOVÁ. Význam slevových portálů pro rozvoj regionu. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2019. 11 s. ISBN 978-80-88064-42-8.
 11. 2018

 12. TURNEROVÁ, Lenka. Cena České asociace franchisingu za podporu a rozvoj franchisingu. Česká asociace franchisingu, 2018.
 13. TURNEROVÁ, Lenka. Controlling marketingových aktivit franchisingové firmy. In Škola franchisingu - Franchising Academy. 2018.
 14. CHROMÝ, Jan, Eva OTTOVÁ a Lenka TURNEROVÁ. Convention Tourism as communication medium for experts - Development of in the Czech Republic in Years 2010–2017. In Chromý. Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání - Media & Education 2018. 1. vyd. Praha: Extrasystem Praha, 2018. s. 64-69. ISBN 978-80-87570-41-8.
 15. TURNEROVÁ, Lenka. Členka akademické rady Vysoké školy hotelové. 2018.
 16. TURNEROVÁ, Lenka. Informační technologie a jejich využítí v oblasti bezpečnosti a ochrany majetku. Praha: Vysoká škola hotelová Praha 8, 2018. s. 169-177. ISBN 978-80-87411-93-3.
 17. TURNEROVÁ, Lenka. Marketingové nástroje franchisingové firmy se zaměřením na prvky grafického manuálu. In Škola franchisingu - Franchising Academy. 2018.
 18. TURNEROVÁ, Lenka. Projekt DG18P02OVV067 - Kulinární dědictví českých zemí, paměť, prezentace a edukace. 2018.
 19. TURNEROVÁ, Lenka, Jan CHROMÝ a Eva OTTOVÁ. SEGMENT 55+ A JEHO POSTOJ K ZÁŽITKOVÉ GASTRONOMII JAKO NÁSTROJI ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU. In Ivice Linderová - Stanislava Pachrová. Sborník 13. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu - Autenticita v kontextu cestovního ruchu. 1. vyd. Jihlava: VŠP Jihlava, 2018. s. 471-478. ISBN 978-80-88064-36-7.
 20. 2017

 21. CHROMÝ, Jan, Lenka TURNEROVÁ a Monika ROHLÍKOVÁ. Czech Radio Broadcasting and his Target Audience Listeners. In Chromý. Média a vzdělávání 2017 - Media & Education 2017: Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Praha: Extrasystem Praha, 2017. s. 26-30. ISBN 978-80-87570-39-5.
 22. TURNEROVÁ, Lenka. Členka akademické rady Vysoké školy hotelové. 2017.
 23. CHROMÝ, Jan, Lenka TURNEROVÁ a Radka BALAKOVSKÁ. Didaktická pravidla a televizní zpravodajství. In Jan Chromý. Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání - Media & Education 2016. Praha: Extrasystem Praha, 2017. s. 46-53. ISBN 978-80-87570-35-7.
 24. TURNEROVÁ, Lenka, Jan CHROMÝ a Eva OTTOVÁ. GASTRONOMIE A KULINÁŘSKÝ CESTOVNÍ RUCH V NABÍDCE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ. In Opava, 6. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE - AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU, od s. 82-90, 9 s. 2017. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-228-7.
 25. TURNEROVÁ, Lenka, Jan CHROMÝ a Zuzana NÁCALOVÁ. Poznatky z mediálně známých franchisingových konceptů – oblast fastfoodů. In Jan Chromý. Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání - Media & Education 2016. Praha: Extrasystem Praha, 2017. s. 142-148. ISBN 978-80-87570-35-7.
 26. CHROMÝ, Jan, Dagmar LANSKÁ a Lenka TURNEROVÁ. Rozdílné podmínky pro e-learning v multikulturní společnosti. Media4u Magazine. Praha, 2017, roč. 14, č. 2, s. 7-10. ISSN 1214-9187.
 27. 2016

 28. TURNEROVÁ, Lenka. Členka akademické rady VŠH. Akademická rada VŠH, 2016.
 29. TURNEROVÁ, Lenka. Členka poroty "Franchisa roku". Česká asociace franchisingu, 2016.
 30. TURNEROVÁ, Lenka. Faktory úspěchu franchisového konceptu - proč je franchising efektivnější oproti ostatním formám podnikání. In Výstava franchisingu. 2016.
 31. TURNEROVÁ, Lenka. Marketing firmy MAKRO ČR : strategický finanční audit. 2016.
 32. TURNEROVÁ, Lenka. Marketing firmy MAKRO ČR : tvorba franchisového konceptu. 2016.
 33. TURNEROVÁ, Lenka. Marketingové řešení grafického manuálu firmy. In Mezinárodní konference podnikání ve franchisingu. 2016.
 34. 2015

 35. TURNEROVÁ, Lenka. Franšíz je stále víc - pouštějí se do nich hlavně třicátníci. Praha: Česká telefize, ČT 24, 2015.
 36. 2014

 37. TURNEROVÁ, Lenka. Budování centrály franchisového konceptu. In Mezinárodní výstava pro podnikání a franchising. 2014.
 38. TURNEROVÁ, Lenka. Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu. In Chromý - Ryashko - Dmitrieva. Strategie a tektika marketingu pro e-business v hotelnictví a dalších oblastech ekonomiky - Strategy and Marketing Tactics in e-Business of Hospitality and Other Spheres. 1. vyd. Praha: Extrasystem Praha, 2014. s. 69-73. ISBN 978-80-87570-17-3.
 39. TURNEROVÁ, Lenka a Jan CHROMÝ. Informační technologie. 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 112 s. sv. 1. ISBN 978-80-7478-499-6.
 40. TURNEROVÁ, Lenka. Jednotná image franchisových řetězců. Start pro podnikání a franchising. Praha, 2014. ISSN 1805-7918.
 41. TURNEROVÁ, Lenka. Mezinárodní výstava pro podnikání a franchising, Bratislava. 2014.
 42. CHROMÝ, Jan a Lenka TURNEROVÁ. Souvislost projektování produktů, elektronického podnikání marketingu. In René Drtina, Magda Kotková. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 43-46. ISBN 978-80-7435-384-0.
 43. TURNEROVÁ, Lenka. Tvorba jednotného obchodního designu. In Mezinárodní výstava pro podnikání a franchising. 2014.
 44. 2013

 45. TURNEROVÁ, Lenka. ČLENKA REDAKČNÍ RADY časopisu Marketing Inspirations. Marketing Inspirations, ISSN 1336-796X, 2013.
 46. TURNEROVÁ, Lenka. Franchising jako metoda umožňující zefektivnění jedinečnosti hotelového podnikatelského konceptu. Praha: Vysoká škola hotelová Praha, 2013. s. 336-347, 420 s. ISBN 978-80-87411-53-7.
 47. TURNEROVÁ, Lenka. Hotelnictví, turismus a vzdělávání, Perspektivy 2020. 2013.
 48. TURNEROVÁ, Lenka. Komunikace v oblasti vyhledávání partnerů pro efektivní spolupráci. Marketing a mediální komunikace dnes. Praha: VSH Praha, 2013, roč. 2013, 9 s.
 49. TURNEROVÁ, Lenka. Synergický efekt společných investic a jeho ekonomický přínos pro rozvoj družstev. In Vysoká škola manažerské ekonomiky, informatiky a práva, Praha 5. Investice jako zdroj ekonomického růstu v současných podmínkách. Praha: Vysoká škola manažerské ekonomiky , informatiky a práva , Praha 5, 2013. s. 58 - 72, 354 s. ISBN 978-80-86847-68-9.
 50. 2012

 51. TURNEROVÁ, Lenka. Formy kooperací a jejich podíl na eliminaci makroekonomických změn. Vysoká škola manažerské ekonomiky, informatiky a práva, Praha 5, 2012. s. 68-78, 10 s.
 52. TURNEROVÁ, Lenka. 10 kroků k úspěšnému franchisingu, část 4. 2012, s. 14-15. ISSN 1805-7918.
 53. TURNEROVÁ, Lenka. 10 kroků k úspěšnému franchisingu, část 5. Praha, 2012, 2/2012, s. 43-44. ISSN 1805-7918.
 54. TURNEROVÁ, Lenka. 10 kroků k úspěšnému franchisingu, část 6. Praha, 2012, roč. 3/2012, s. 12-13, 1 A4. ISSN 1805-7918.
 55. TURNEROVÁ, Lenka. 10 kroků k úspěšnému franchisingu, část 7. Praha, 2012, roč. 3/2012, s. 12-13, 1 A 4. ISSN 1805-7918.
 56. TURNEROVÁ, Lenka. 10 kroků k úspěšnému franchisingu, část 8. 2012, s. 14-15. ISSN 1805-7918.
 57. 2011

 58. TURNEROVÁ, Lenka. 10 kroků k úspěšnému franchisingu, Znalost franchisingu. Start pro podnikání a franchising. Praha, 2011, roč. 2011, č. 8, s. 12-13. ISSN 1805-7918.
 59. TURNEROVÁ, Lenka. 10 kroků k úspěšnému franchisingu, Organizace systémové centrály franchisora, zdroje příjmů. Praha, 2011, roč. 9/2011, s. str. 10, 1 A4. ISSN 1805-7918.
 60. TURNEROVÁ, Lenka. 10 kroků k úspěšnému franchisingu, Znalost franchisingu. Start pro podnikání a franchising,č. 8. G. B. C., a. s., 2011, roč. 2011, s. 8 - 9. ISSN 1805-7918.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 7. 2022 16:09