MÁČE, Jan a David ZEMAN. Úspory z rozsahu a jejich dopad na ekonomickou geografii. první. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 172-178. ISBN 978-80-7435-367-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úspory z rozsahu a jejich dopad na ekonomickou geografii
Název anglicky Economies of scale and their impact on economic geography
Autoři MÁČE, Jan a David ZEMAN.
Vydání první. Hradec Králové, od s. 172-178, 7 s. 2014.
Nakladatel Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola hotelová v Praze
ISBN 978-80-7435-367-3
Klíčová slova česky mezinárodní obchod, ekonomická geografie, urbanizace, monopolistická konkurence
Klíčová slova anglicky International trade, economic geografy, urbanization, monopolistic competition
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Jan Máče, Ph.D., učo 4143. Změněno: 13. 2. 2014 08:57.
Anotace
Jedním z témat současné ekonomické teorie je vliv úspor z rozsahu na reálnou ekonomiku. Americký ekonom Paul Krugman se ve svém díle zaměřil na analýzu příčin vzniku urbanizace, kde vycházel z teorie nedokonalé konkurence. V oblasti mezinárodního obchodu vypracoval teorii dopadu koncentrace produkce na relativní dopravní náklady. Obě oblasti svého vědeckého zájmu přitom dokázal synteticky propojit ve funkční celek.
Anotace anglicky
One of the topics of current economic theory is the effect of economies of scale on the real economy. American economist Paul Krugman in his work focused on analyzing the causes of urbanization, based on the theory of imperfect competition. In the field of international trade, he developed a theory on the impact of the concentration of production on relative transport costs. Through his work, Krugman managed to link both his areas of scientific interest.
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2021 22:23