Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví

Navazující magisterské studium

Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví

Přijímací řízení VŠH 2021/2022

Vysoká škola hotelová v Praze Hotelnictví, cestovní ruch a marketing kombinované,   čeština