Management destinace cestovního ruchu

Navazující magisterské studium

Management destinace cestovního ruchu

Přijímací řízení VŠH 2021/2022

Vysoká škola hotelová v Praze Hotelnictví, cestovní ruch a marketing prezenční,   čeština