VŠH CER Cestovní ruch
Název anglicky: Tourism
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: VŠH HCMB Hotelnictví, cestovní ruch a marketing

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.