VŠHE HOT Hotelnictví
Název anglicky: Hospitality Management
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: VŠHE HCMB Hotelnictví, cestovní ruch a marketing

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.