Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
zima 2017 zima2017
Folders
B1 Blok volitelných předmětů - 1 B1
B10 Blok volitelných předmětů - 10 B10
B2 Blok volitelných předmětů - 2 B2
B3 Blok volitelných předmětů - 3 B3
B4 Blok volitelných předmětů - 4 B4
B5 Blok volitelných předmětů - 5 B5
B6 Blok volitelných předmětů - 6 B6
B7 Blok volitelných předmětů - 7 B7
B8 Blok volitelných předmětů - 8 B8
CRE80 Spa, Wellness and Hospitality CRE80
CR020 Základy veřejné správy CR020
CR026 Základy cestovního ruchu pro hotelnictví CR026
CR028 Kulturní dědictví a cestovní ruch CR028
CR030 Geografie cestovního ruchu CR030
CR040 Základy cestovního ruchu CR040
CR042 Integrační procesy v cestovním ruchu CR042
CR043 Vybrané problémy rozvoje cestovního ruchu CR043
CR046 Event management CR046
CR049 Regionální a municipální ekonomika CR049
CR050 Služby cestovního ruchu CR050
CR052 Event marketing CR052
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR CR069
CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb CR070
CR071 Geografie cestovního ruchu ČR CR071
CR074 Gastroturismus CR074
CR075 Základy destinačního managementu CR075
CR076 Služby volného času CR076
CR079 Komunální a regionální politika v ČR CR079
CR081 Kulturní turismus CR081
CR114 Prostorové plánování CR114
CR116 Management cestovního ruchu CR116
CR120 Projektový management v cestovním ruchu CR120
CR131 Praxe CR131
CR150 Systémy kvality v hotelnictví a lázeňství CR150
CR166 Systémy řízení kvality CR166
CR168 Případové studie v cestovním ruchu CR168
EKE03 Business Economics EKE03
EKE11 Accountancy EKE11
EKE14 Microeconomics EKE14
EKE63 Economic Integration EKE63
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK011 Účetnictví EK011
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK061 Dějiny hospodářství EK061
EK062 Hospodářský vývoj ČR EK062
EK063 Ekonomická integrace EK063
EK064 Hospodaření podniku EK064
EK065 Evropská unie a Česká republika EK065
EK107 Manažerské účetnictví EK107
EK113 Makroekonomie pro magisterské studium EK113
EK116 Manažerské účetnictví EK116
EK118 Controlling EK118
EK164 Management finančního sektoru a finančního trhu EK164
HOE15 Diploma Paper Seminar HOE15
HOE26 Fundamentals of Hospitality and Gastronomy HOE26
HOE41 Gastronomic - Services HOE41
HOE42 Gastronomy - culinary and commodity expertise HOE42
HOE43 Hotel Marketing and Event Management HOE43
HOE44 Hotel Reservation and Restaurant System HOE44
HOE45 Health and Nutrition HOE45
HOE66 Wine-Sommelier HOE66
HO011 Manažerské zkušenosti HO011
HO015 Diplomový seminář HO015
HO026 Základy hotelnictví a gastronomie HO026
HO037 Výživa a hygiena HO037
HO041 Gastronomie – servis HO041
HO043 Hotelový marketing a event management HO043
HO044 Hotelové rezervační a restaurační systemy HO044
HO062 Speciální gastronomie – výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie – služby HO063
HO064 Pivovarnictví a pivní sommelierství HO064
HO066 Wine-Sommelier HO066
HO068 Styly vín ve světových vinařských regionech HO068
HO069 Technologie výroby míšených nápojů HO069
HO072 Catering HO072
HO077 Dietní stravování HO077
HO078 Provoz v institucionálním stravování a ubytování HO078
HO105 Hotelové inženýrství HO105
HO107 Diplomový seminář HO107
HO117 Hotelové informační systémy HO117
HO131 Praxe HO131
HO165 Enogastronomie HO165
HO168 Revenue management v hotelnictví a gastronomii HO168
HO173 Aktuální trendy v hotelnictví HO173
HO174 MICE HO174
JAE10 English language I JAE10
JAE30 English language III JAE30
JAE52 English language V JAE52
JA010 Anglický jazyk I. JA010
JA030 Anglický jazyk III. JA030
JA052 Anglický jazyk V. JA052
JA110 Anglický jazyk I. JA110
JCE10 Czech language I JCE10
JCE30 Czech language III JCE30
JC010 Český jazyk I. JC010
JC030 Český jazyk III. JC030
JC110 Český jazyk I. JC110
JC410 Český jazyk-1 JC410
JC510 Český jazyk JC510
JF010 Francouzský jazyk I. JF010
JF030 Francouzský jazyk III. JF030
JF110 Francouzský jazyk I. JF110
JN010 Německý jazyk I. JN010
JN030 Německý jazyk III. JN030
JN110 Německý jazyk I. JN110
JR010 Ruský jazyk I. JR010
JR030 Ruský jazyk III. JR030
JR110 Ruský jazyk I. JR110
JS010 Španělský jazyk I. JS010
JS030 Španělský jazyk III. JS030
JS110 Španělský jazyk I. JS110
MAE01 Marketing MAE01
MAE32 Information and Communication Technology MAE32
MA001 Marketing MA001
MA023 Informatika pro manažery MA023
MA032 Informační a komunikační technologie MA032
MA036 Základy franchisingu MA036
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA065 Činnosti marketingové agentury MA065
MA066 Vybrané marketingové aktivity MA066
MA068 Ovlivňování chování spotřebitele MA068
MA070 Redakční práce MA070
MA072 Úvod do marketingové komunikace MA072
MA126 Sociální marketing MA126
MA127 Sociologický výzkum MA127
MA128 Mezinárodní obchodní operace MA128
MA129 Metodologie marketingového výzkumu MA129
MA130 Marketingové komunikace MA130
MA131 Franchising MA131
MA161 Metodologie výzkumu v marketingu MA161
MA166 Franchising MA166
MA167 Management a prosperita v globálním kontextu MA167
MGE01 Management MGE01
MGE22 Modern HR Management MGE22
MGE30 Ethics and Etiquette MGE30
MGE65 Business Skills MGE65
MG001 Management MG001
MG022 Moderní personalistika MG022
MG028 Komunikace v managementu služeb MG028
MG030 Etika a etiketa MG030
MG031 Psychologie MG031
MG109 Systémový management MG109
MG121 Metody výzkumu v hotelnictví a lázeňství MG121
MG122 Projektové řízení v hotelnictví a lázeňství MG122
MG124 Systémový management v CR MG124
MK017 Business Intelligence pro PR MK017
MK020 Autorské a licenční právo MK020
MK024 Základy reklamy a PR MK024
MK025 Grafika v mediální komunikaci MK025
MK027 Studentský a podnikový časopis MK027
MK041 Úvod do marketingové komunikace MK041
MK127 Mediální analýzy MK127
MK131 Praxe MK131
MT003 Statistika MT003
MT106 Kvantitativní metody MT106
MT109 Aplikovaná statistika MT109
M3 Blok v.p. - Hotelnictví a gastronomie M3
M4 Blok v.p. - Management v hotelnictví M4
M5 Blok v.p. - Blok předmětů v angličtině M5
PRE11 Applied Law PRE11
PR010 Právo PR010
PR011 Aplikované právo PR011
XN001 Chybí Nostrifikace XN001
XX002 Testovací předmět 2 XX002
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.