Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2013 zima2013
Složky
B1 Blok volitelných předmětů - 1 B1
B10 Blok volitelných předmětů - 10 B10
B2 Blok volitelných předmětů - 2 B2
B4 Blok volitelných předmětů - 4 B4
B5 Blok volitelných předmětů - 5 B5
B6 Blok volitelných předmětů - 6 B6
B7 Blok volitelných předmětů - 7 B7
B8 Blok volitelných předmětů - 8 B8
CRE26 Fundamentals of Tourism for Hospitality Management CRE26
CRE80 Spa, Wellness and Hospitality CRE80
CR026 Základy cestovního ruchu pro hotelnictví CR026
CR028 Kulturní dědictví a cestovní ruch CR028
CR040 Základy cestovního ruchu CR040
CR047 Management lázeňských a wellnessových služeb CR047
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR CR069
CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb CR070
CR071 Geografie cestovního ruchu ČR CR071
CR072 Případová studie v cestovním ruchu CR072
CR074 Gastroturismus CR074
CR075 Základy destinačního managementu CR075
CR076 Služby volného času CR076
CR077 Dopravní služby v cestovním ruchu CR077
CR116 Management cestovního ruchu CR116
CR119 Management turismu CR119
CR131 Praxe CR131
CR166 Systémy řízení kvality CR166
CR167 Management služeb CR167
CR168 Případové studie v cestovním ruchu CR168
EKE03 Business Economics EKE03
EKE14 Microeconomics EKE14
EKE63 Economic Integration EKE63
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK011 Účetnictví EK011
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK065 Evropská unie a Česká republika EK065
EK107 Manažerské účetnictví EK107
EK113 Makroekonomie pro magisterské studium EK113
EK162 Interní audit, controlling a kontrola EK162
EK163 Manažerská diagnostika a finanční řízení EK163
EK164 Management finančního sektoru a finančního trhu EK164
HOE11 Managerial Experience HOE11
HOE22 Hotel Equipment and Design HOE22
HOE26 Fundamentals of Hospitality and Gastronomy HOE26
HOE41 Gastronomic -Services HOE41
HOE42 Gastronomy - culinary and commodity expertise HOE42
HOE43 Hotel Marketing and Event Management HOE43
HOE44 Hotel Reservation and Restaurant System HOE44
HOE48 Beverages HOE48
HOE66 Wine-Sommelier HOE66
HOE71 The Theory of Wine HOE71
HO011 Manažerské zkušenosti HO011
HO022 Hotelové zařízení a design HO022
HO026 Základy hotelnictví a gastronomie HO026
HO041 Gastronomie – servis HO041
HO043 Hotelový marketing a event management HO043
HO044 Hotelové rezervační a restaurační systemy HO044
HO048 Nápojová gastronomie HO048
HO062 Speciální gastronomie – výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie – služby HO063
HO064 Nauka o pivě / Pivovarnictví a pivní sommelierství HO064
HO069 Technologie výroby míšených nápojů HO069
HO107 Diplomový seminář HO107
HO113 MICE v hotelnictví a lázeňství HO113
HO115 Metody výzkumu v hotelnictví a lázeňství HO115
HO131 Praxe HO131
HO163 Banketní a cateringové služby HO163
HO165 Enogastronomie HO165
HO168 Revenue management v hotelnictví a gastronomii HO168
HO169 Krizový a strategický management v hotelnictví a gastronomii HO169
HO170 Data Mining v hotelnictví a gastronomii HO170
HO171 Hotelnictví a životní prostředí HO171
JAE10 English language I JAE10
JAE30 English language III JAE30
JAE52 English language V JAE52
JA010 Anglický jazyk I. JA010
JA030 Anglický jazyk III. JA030
JA052 Anglický jazyk V. JA052
JA110 Anglický jazyk I. JA110
JCE10 Czech language I JCE10
JCE30 Czech language III JCE30
JC010 Český jazyk I. JC010
JC030 Český jazyk III. JC030
JC110 Český jazyk I. JC110
JC131 Český jazyk III. JC131
JC410 Český jazyk-1 JC410
JF010 Francouzský jazyk I. JF010
JF030 Francouzský jazyk III. JF030
JF110 Francouzský jazyk I. JF110
JF131 Francouzský jazyk III. JF131
JN010 Německý jazyk I. JN010
JN030 Německý jazyk III. JN030
JN110 Německý jazyk I. JN110
JN131 Německý jazyk III. JN131
JR010 Ruský jazyk I. JR010
JR030 Ruský jazyk III. JR030
JR110 Ruský jazyk I. JR110
JR131 Ruský jazyk III. JR131
JS010 Španělský jazyk I. JS010
JS030 Španělský jazyk III. JS030
JS110 Španělský jazyk I. JS110
JS131 Španělský jazyk III. JS131
MAE01 Marketing MAE01
MAE08 International Trade MAE08
MAE32 Information and Communication Technology MAE32
MA001 Marketing MA001
MA008 Mezinárodní obchod MA008
MA018 Mezinárodní obchod MA018
MA023 Informatika pro manažery MA023
MA028 Informační a komunikační systémy MA028
MA032 Informační a komunikační technologie MA032
MA040 Aplikovaná informatika MA040
MA045 Informatika pro manažery v CR MA045
MA061 Sociologie MA061
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA065 Činnosti marketingové agentury MA065
MA066 Vybrané marketingové aktivity MA066
MA067 Sociologie a marketing MA067
MA068 Ovlivňování chování spotřebitele MA068
MA070 Redakční práce MA070
MA072 Úvod do marketingové komunikace MA072
MA073 Základy franchisingu MA073
MA110 Veřejná správa MA110
MA111 Marketingové strategie MA111
MA124 Hotelové informační systémy MA124
MA126 Sociální marketing MA126
MA127 Sociologický výzkum MA127
MA161 Metodologie výzkumu v marketingu MA161
MA165 Provoz marketingové agentury MA165
MA166 Franchizing MA166
MGE02 Modern HR Management MGE02
MGE65 Business Skills MGE65
MG001 Management MG001
MG002 Moderní personalistika MG002
MG022 Moderní personalistika MG022
MG026 Personalistika a psychologie MG026
MG028 Komunikace v managementu služeb MG028
MG029 Psychologie MG029
MG109 Systémový management MG109
MG118 Krizový management mediální firmy MG118
MG165 Managerial Psychology and Sociology MG165
MG166 Knowledge Management in Hospitality MG166
MG167 Meeting, Negotiating and Manners MG167
MK017 Business Intelligence pro PR MK017
MK019 Komunikační dovednosti MK019
MK020 Autorské a licenční právo MK020
MK023 Úvod do mediální komunikace MK023
MK024 Základy reklamy a PR MK024
MK025 Grafika v mediální komunikaci MK025
MK027 Studentský a podnikový časopis MK027
MK111 Teorie grafiky MK111
MK117 Řízení projektu MK117
MK120 Řízení mediálních procesů MK120
MK131 Praxe MK131
MT106 Kvantitativní metody MT106
MT107 Statistika MT107
M1 Blok v.p. - Finanční řízení v hotelnictví a cestovním ruchu M1
M3 Blok v.p. - Hotelnictví a gastronomie M3
M4 Blok v.p. - Management v hotelnictví M4
M5 Blok v.p. - Blok předmětů v angličtině M5
PE001 ERASMUS Practical Training Abroad PE001
PRE11 Applied Law PRE11
PR011 Aplikované právo PR011
SZE02 Thesis Defense and State Examination SZE02
SZ002 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ002
SZ102 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ102
XN001 Chybí Nostrifikace XN001
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.