Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
zima 2011 zima2011
Folders
CRE21 Fundamentals of Tourism CRE21
CR009 Turismus – lázeňství CR009
CR013 Management sportu CR013
CR014 Management životního stylu a volného času CR014
CR015 Pedagogika volného času CR015
CR017 Základy CR CR017
CR018 Management destinace CR CR018
CR019 Základy turismu a hotelnictví CR019
CR021 Základy turismu CR021
CR022 Event management CR022
CR023 Management lázeňských a wellnessových služeb CR023
CR024 Animace a služby v cestovním ruchu CR024
CR061 Globální distribuční systémy CR061
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR065 Metodologie lázeňské léčby CR065
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR CR069
CR104 Management turismu CR104
CR106 Management lázeňství CR106
CR107 Systémy řízení kvality v hotelnictví a gastronomii CR107
CR108 Cestovní ruch v příhraničních oblastech N CR108
CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech CR109
CR110 Tvorba strategií a regionálních plánů v CR CR110
CR111 Management turismu N CR111
CR166 Systémy řízení kvality CR166
CR167 Management služeb CR167
CR168 Případové studie v cestovním ruchu CR168
DS001 Úvod do dopravního inženýrství DS001
DS003 Dopravní geografie DS003
DS004 Letecká doprava DS004
DS005 MHD a IDS DS005
DS006 Management dopravních služeb v CR DS006
DS007 Ekonomika v dopravě DS007
DS008 Marketing v dopravě DS008
DS009 Tarify a ceny v dopravě DS009
DS010 Dopravní politika a strategie DS010
DS011 Logistika DS011
DS012 Železniční doprava DS012
DS013 Silniční doprava DS013
DS031 Praxe DS031
DS032 Praxe DS032
DS033 Předdiplomní praxe DS033
EKE10 Accountancy EKE10
EKE13 Macroeconomics EKE13
EKE14 Microeconomics EKE14
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK006 Banky a finanční trhy EK006
EK010 Účetnictví EK010
EK014 Mikroekonomie EK014
EK103 Finanční řízení podniku EK103
EK106 Mikroekonomie EK106
EK107 Manažerské účetnictví EK107
EK108 Manažerská diagnostika a finanční řízení EK108
EK113 Makroekonomie EK113
EK114 Mikroekonomie EK114
EK161 Aktuální problémy ekonomie a sociálního vývoje EK161
EK162 Interní audit, controlling a kontrola EK162
EK163 Manažerská diagnostika a finanční řízení EK163
EK164 Management finančního sektoru a finančního trhu EK164
HOE02 Nutrition and Hygiene HOE02
HOE03 Theory of commodities HOE03
HOE15 Diploma Paper Seminar HOE15
HOE22 Hotel Equipment and Design HOE22
HOE23 Beverages HOE23
HOE26 Fundamentals of the Hotel Industry and Gastronomy HOE26
HOE27 Gastronomic Services, Service, Bar HOE27
HOE28 Rooms Division Operations HOE28
HOE29 Management and Operation of Hotel Catering Services HOE29
HOE31 Internship HOE31
HOE32 Internship HOE32
HOE63 Specialized Gastronomy - Service HOE63
HOE66 Wine-Sommelier HOE66
HO0A5 The Theory of Wine HO0A5
HO002 Výživa a hygiena HO002
HO003 Zbožíznalství HO003
HO011 Manažerské zkušenosti HO011
HO015 Diplomový seminář HO015
HO017 Gastronomické služby – servis, bar HO017
HO019 Hotelový event management HO019
HO021 Základy hotelnictví HO021
HO022 Hotelové zařízení a design HO022
HO023 Nápojová gastronomie HO023
HO024 Management hotelnictví HO024
HO026 Základy hotelnictví a gastronomie HO026
HO027 Gastronomické služby – servis, kulinářství HO027
HO028 Hotelové služby – ubytovací úsek HO028
HO029 Řízení a provoz stravovacího úseku hotelu HO029
HO030 Hotelové zařízení a design HO030
HO031 Praxe HO031
HO032 Praxe HO032
HO033 Předdiplomní praxe HO033
HO040 Vybrané kapitoly z hotelnictví HO040
HO062 Speciální gastronomie – výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie – služby HO063
HO064 Nauka o pivě HO064
HO066 Wine-Sommelier HO066
HO101 Teorie výživy HO101
HO103 Vývoj gastronomie a hotelnictví HO103
HO107 Diplomový seminář HO107
HO108 Podnikání v gastronomii HO108
HO110 Podnikání v hotelnictví a gastronomii HO110
HO111 Metody výzkumu v hotelnictví a lázeňství HO111
HO112 Příprava hotelového provozu HO112
HO113 MICE v hotelnictví a lázeňství HO113
HO114 Hotelové projektování a development HO114
HO131 Praxe HO131
HO162 Víno ve světě a u nás HO162
HO163 Banketní a cateringové služby HO163
HO165 Enogastronomie HO165
HO166 Molekulární gastronomie HO166
HO191 Základy hotelnictví a gastronomie HO191
HO192 Výrobní technologie a management stravování HO192
HO301 Společný základ I. HO301
HO302 Společný základ II. HO302
HO303 Hotelnictví I. HO303
HO304 Hotelnictví II. HO304
JAE10 English language I JAE10
JAE20 English language II JAE20
JAE30 English language III JAE30
JAE42 English language IV JAE42
JA010 Anglický jazyk I. JA010
JA020 Anglický jazyk II. JA020
JA030 Anglický jazyk III. JA030
JA042 Anglický jazyk IV. JA042
JA110 Anglický jazyk I. JA110
JA121 Anglický jazyk II. JA121
JCE10 Czech language I JCE10
JCE20 Czech language II JCE20
JCE30 Czech language III JCE30
JCE42 Czech language for foreigners IV JCE42
JC010 Český jazyk I. JC010
JC020 Český jazyk II. JC020
JC030 Český jazyk III. JC030
JC042 Český jazyk IV. JC042
JC110 Český jazyk I. JC110
JC120 Český jazyk II. JC120
JC131 Český jazyk III. JC131
JC410 Český jazyk-1 JC410
JC421 Český jazyk-2 JC421
JF010 Francouzský jazyk I. JF010
JF020 Francouzský jazyk II. JF020
JF030 Francouzský jazyk III. JF030
JF042 Francouzský jazyk IV. JF042
JF110 Francouzský jazyk I. JF110
JF120 Francouzský jazyk II. JF120
JF131 Francouzský jazyk III. JF131
JN010 Německý jazyk I. JN010
JN020 Německý jazyk II. JN020
JN030 Německý jazyk III. JN030
JN042 Německý jazyk IV. JN042
JN110 Německý jazyk I. JN110
JN120 Německý jazyk II. JN120
JN131 Německý jazyk III. JN131
JR010 Ruský jazyk I. JR010
JR020 Ruský jazyk II. JR020
JR030 Ruský jazyk III. JR030
JR042 Ruský jazyk IV. JR042
JR110 Ruský jazyk I. JR110
JR120 Ruský jazyk II. JR120
JR131 Ruský jazyk III. JR131
JS010 Španělský jazyk I. JS010
JS020 Španělský jazyk II. JS020
JS030 Španělský jazyk III. JS030
JS042 Španělský jazyk IV. JS042
JS110 Španělský jazyk I. JS110
JS120 Španělský jazyk II. JS120
JS131 Španělský jazyk III. JS131
MAE01 Marketing MAE01
MAE14 Information and Communication Technology MAE14
MAE23 Informatics for Managers MAE23
MA001 Marketing MA001
MA002 Mezinárodní obchod MA002
MA003 Sociologie MA003
MA004 Metodologie výzkumu MA004
MA007 Marketing destinace CR MA007
MA014 Informační a komunikační technologie MA014
MA015 Informace v dopravě MA015
MA016 Informatika pro manažery v CR MA016
MA023 Informatika pro manažery MA023
MA028 Informační a komunikační systémy MA028
MA029 Počítačové dovednosti manažera MA029
MA030 Zpracování a prezentace dat MA030
MA031 Hotelový marketing MA031
MA062 Mezinárodní marketing MA062
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA105 Marketingové strategie MA105
MA106 Marketingové strategie MA106
MA107 Sociologický výzkum MA107
MA108 Územní plánování a urbanismus MA108
MA109 Marketingové řízení obcí a regionů MA109
MA110 Veřejná správa MA110
MA121 Aplikovaná informatika MA121
MA123 Informatika v cestovním ruchu MA123
MA124 Hotelové informační systémy MA124
MA125 Sociální marketing MA125
MA161 Metodologie výzkumu v marketingu MA161
MA162 Mezinárodní marketing MA162
MGEA1 Business Skills MGEA1
MGE01 Management MGE01
MGE02 Modern HR Management MGE02
MGE16 Ethics and Etiquette MGE16
MG0A1 Business Skills MG0A1
MG001 Management MG001
MG002 Moderní personalistika MG002
MG010 Evropská unie MG010
MG016 Etika a etiketa MG016
MG017 Personalistika a psychologie MG017
MG019 Komunikace v managementu služeb MG019
MG020 Environmentální management MG020
MG021 Regionální plánování a ekonomika MG021
MG023 Psychologie MG023
MG025 Komunikace v managementu služeb MG025
MG025k Komunikace v managementu služeb MG025k
MG025p Komunikace v písemném projevu MG025p
MG052 Regionální plánování a ekonomika MG052
MG061 Environmentální management MG061
MG062 Obchodní jednání a zvyklosti v zahraničí MG062
MG112 Systémový management MG112
MG113 Systémový management MG113
MG115 Systémový management MG115
MG116 Psychologie řízení MG116
MG117 Personální a interkulturální management MG117
MG118 Krizový management mediální firmy MG118
MG161 Manažerská psychologie a dovednosti MG161
MG163 Management prosperity a strategie MG163
MG165 Managerial Psychology and Sociology MG165
MG166 Knowledge Management in Hospitality MG166
MG167 Meeting, Negotiating and Manners MG167
MK001 Úvod do mediální komunikace MK001
MK005 Mediální komunikace v oboru služeb MK005
MK006 Grafika v mediální komunikaci MK006
MK007 Výtvarné aspekty reklamy v praxi MK007
MK010 Základy reklamy a PR MK010
MK012 Text reklamy a PR MK012
MK013 Grafika v mediální komunikaci MK013
MK014 Studentský a podnikový časopis MK014
MK015 Reklama, PR a mediální praxe MK015
MK016 Využívání TV a rozhlasu pro PR MK016
MK017 Business Intelligence pro PR MK017
MK019 Komunikační dovednosti MK019
MK020 Autorské a licenční právo MK020
MK022 Text reklamy a PR MK022
MK032 Praxe MK032
MK033 Předdiplomní praxe MK033
MK061 Mediální komunikace MK061
MK063 Reklama a public relations MK063
MK064 Publicistická a reklamní fotografie MK064
MK065 Mediální výchova a komunikace s médii MK065
MK066 Studentský časopis MK066
MK107 Řízení mediálních procesů MK107
MK111 Teorie grafiky MK111
MK113 Etika a normy v mediální oblasti MK113
MK114 Metody hodnocení mediální komunikace MK114
MK115 Mezinárodní obchod MK115
MK116 Řízení projektu MK116
MK124 IT v řízení mediálních procesů MK124
MK162 Rétorika MK162
MTE03 Statistics MTE03
MT003 Statistika MT003
MT105 Kvantitativní metody MT105
PE001 ERASMUS Practical Training Abroad PE001
PRE07 Law PRE07
PR007 Právo PR007
PR008 Aplikované právo PR008
PR109 Právo v hotelnictví PR109
rez rezervace SŠ rez
SZ002 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ002
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.