Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
zima 2009 zima2009
Folders
AA110 Anglický jazyk AA110
AA211 Anglický jazyk AA211
AA310 Anglický jazyk AA310
AA330 Anglický jazyk AA330
AB110 Anglický jazyk AB110
AB131 Anglický jazyk AB131
AB310 Anglický jazyk AB310
AB330 Anglický jazyk AB330
AB331 Anglický jazyk AB331
AB351 Anglický jazyk AB351
CA110 Český jazyk CA110
CA211 Český jazyk CA211
CA310 Český jazyk CA310
CA330 Český jazyk CA330
CB110 Český jazyk CB110
CB131 Český jazyk CB131
CB310 Český jazyk CB310
CB330 Český jazyk CB330
CB351 Český jazyk CB351
CR0A1 General Introduction to Tourism with a Special Focus on the Asian c. CR0A1
CR0A2 General Introduction to Tourism with a Special Focus on Asian Countries CR0A2
CR0A3 General Introduction to Tourism CR0A3
CR009 Turismus – lázeňství CR009
CR013 Management sportu CR013
CR015 Pedagogika volného času CR015
CR017 Základy CR CR017
CR018 Management destinace CR CR018
CR019 Základy turismu a hotelnictví CR019
CR022 Event management CR022
CR061 Globální distribuční systémy CR061
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR065 Metodologie lázeňské léčby CR065
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR067 Metodika výzkumné činnosti CR067
CR162 Lázeňství ve světě CR162
CR163 Rozvoj CR v příhraničních oblastech CR163
CR164 Aplikace výzkumných metod v praxi CR164
CR219 Základy turismu a hotelnictví CR219
DP001 Bakalářská práce DP001
DS001 Úvod do dopravního inženýrství DS001
DS003 Dopravní geografie DS003
DS012 Železniční doprava DS012
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK008 Ekonomie EK008
EK010 Účetnictví EK010
EK014 Mikroekonomie EK014
EK106 Mikroekonomie EK106
EK107 Manažerské účetnictví EK107
EK108 Manažerská diagnostika a finanční řízení EK108
EK161 Aktuální problémy ekonomie a sociálního vývoje EK161
EK208 Ekomomie (složený předmět): EK208
FA110 Francouzský jazyk FA110
FA211 Francouzský jazyk FA211
FA310 Francouzský jazyk FA310
FA330 Francouzský jazyk FA330
FB110 Francouzský jazyk FB110
FB131 Francouzský jazyk FB131
FB310 Francouzský jazyk FB310
FB330 Francouzský jazyk FB330
FB351 Francouzský jazyk FB351
HO0A5 Nauka o víně HO0A5
HO0A6 Technology of Beverages HO0A6
HO003 Zbožíznalství HO003
HO016 Základy hotelnictví a gastronomie HO016
HO017 Gastronomické služby – servis, bar HO017
HO021 Základy hotelnictví HO021
HO026 Základy hotelnictví a gastronomie HO026
HO027 Gastronomické služby – servis, kulinářství HO027
HO028 Hotelové služby – ubytovací úsek HO028
HO030 Hotelové zařízení a design HO030
HO033 Předdiplomní praxe HO033
HO061 Nauka o víně HO061
HO062 Speciální gastronomie - výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie - servis HO063
HO064 Nauka o pivě HO064
HO066 Sommelier/Eno-gastronomie HO066
HO1A1 Meeting, Negotiating and Manners HO1A1
HO103 Vývoj gastronomie a hotelnictví HO103
HO107 Diplomový seminář HO107
HO108 Podnikání v gastronomii HO108
HO131 Praxe HO131
HO162 Víno ve světě a u nás HO162
HO163 Banketní a cateringové služby HO163
HO216 Základy hotelnictví a gastronomie (složený předmět): HO216
HO217 Gastronomické služby HO217
HO218 Technologie a řízení v hotelu (složený předmět): HO218
IB110 Italský jazyk IB110
KM1A1 Managerial and Business Experience KM1A1
KM1A2 Managerial Psychology and Sociology KM1A2
KM1A3 Knowledge Management in Hospitality KM1A3
KM101 Management a systémové řízení KM101
KM102 Management prosperity a strategie KM102
KM104 Interní audit, controlling a kontrola KM104
KM105 Oceňování a odhad hodnoty firem a majetku KM105
KM106 Daňová soustava a daňový engineering KM106
MA001 Marketing MA001
MA002 Mezinárodní obchod MA002
MA023 Informatika pro manažery MA023
MA028 Informační a komunikační systémy MA028
MA029 Počítačové dovednosti manažera MA029
MA061 Sociologie MA061
MA062 Mezinárodní marketing MA062
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA105 Marketingové strategie MA105
MA121 Aplikovaná informatika MA121
MA162 Mezinárodní marketing MA162
MA163 Správa nemovitostí MA163
MA202 Moderní personalistika MA202
MA223 Informatika pro manažery MA223
MG0A1 Business Skills MG0A1
MG0A2 Czech Diplomacy and International Affairs MG0A2
MG001 Management MG001
MG002 Moderní personalistika MG002
MG016 Etika a etiketa MG016
MG017 Personalistika a psychologie MG017
MG019 Komunikace v managementu služeb MG019
MG020 Environmentální management MG020
MG023 Psychologie MG023
MG061 Environmentální management MG061
MG062 Obchodní jednání a zvyklosti v zahraničí MG062
MG112 Systémový management MG112
MG113 Systémový management MG113
MG219 Komunikace v managementu služeb (složený předmět): MG219
MG223 Psychologie MG223
MK001 Úvod do mediální komunikace MK001
MK006 Grafika v mediální komunikaci MK006
MK009 Studentský a podnikový časopis MK009
MK010 Základy reklamy a PR MK010
MK013 Grafika v mediální komunikaci MK013
MK017 Business Intelligence pro PR MK017
MK019 Komunikační dovednosti MK019
MK035 Předdiplomní praxe MK035
MK061 Mediální komunikace MK061
MK063 Reklama a Public Relations MK063
MK064 Publicistická a reklamní fotografie MK064
MK065 Mediální výchova a komunikace s médii MK065
MK066 Studentský časopis MK066
MK067 Sběr a zpracování dat MK067
MK068 Aplikace práva v mediální oblasti MK068
MK101 Znalostní a informační management, Competitive Intelligence MK101
MK107 Řízení mediálních procesů MK107
MK111 Teorie grafiky MK111
MK112 Management reklamy MK112
MK132 Praxe MK132
MK162 Rétorika MK162
MK202 Mediální komunikace v oboru služeb MK202
MK204 Text reklamy a PR MK204
MK206 Grafika v mediální komunikaci MK206
MK211 Reklama, PR a mediální praxe MK211
MT104 Kvantitativní metody MT104
NA110 Německý jazyk NA110
NA211 Německý jazyk NA211
NA310 Německý jazyk NA310
NA330 Německý jazyk NA330
NB110 Německý jazyk NB110
NB131 Německý jazyk NB131
NB310 Německý jazyk NB310
NB330 Německý jazyk NB330
NB351 Německý jazyk NB351
PR007 Právo PR007
PR101 Obchodní, občanské a správní právo PR101
PR103 Trestní právo v ekonomice a boj proti korupci PR103
RA110 Ruský jazyk RA110
RA211 Ruský jazyk RA211
RA310 Ruský jazyk RA310
RA330 Ruský jazyk RA330
RB110 Ruský jazyk RB110
RB131 Ruský jazyk RB131
RB310 Ruský jazyk RB310
RB330 Ruský jazyk RB330
RB351 Ruský jazyk RB351
SA110 Španělský jazyk SA110
SA211 Španělský jazyk SA211
SA310 Španělský jazyk SA310
SA330 Španělský jazyk SA330
SB110 Španělský jazyk SB110
SB131 Španělský jazyk SB131
SB310 Španělský jazyk SB310
SB330 Španělský jazyk SB330
SB351 Španělský jazyk SB351
SZ001 SBZ SZ001
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.