Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2007 zima2007
Složky
AA110 Anglický jazyk AA110
AA310 Anglický jazyk AA310
AB110 Anglický jazyk AB110
AB310 Anglický jazyk AB310
CA110 Český jazyk CA110
CA310 Český jazyk CA310
CB110 Český jazyk CB110
CB310 Český jazyk CB310
CR017 Základy CR CR017
CR061 Globální distribuční systémy CR061
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR065 Metodologie lázeňské léčby CR065
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR162 Lázeňství ve světě CR162
CR163 Rozvoj CR v příhraničních oblastech CR163
EK106 Mikroekonomie EK106
EK108 Manažerská diagnostika a finanční řízení EK108
EK161 Aktuální problémy ekonomie a sociálního vývoje EK161
FA110 Francouzský jazyk FA110
FA310 Francouzský jazyk FA310
FB110 Francouzský jazyk FB110
FB310 Francouzský jazyk FB310
HO002 Výživa a hygiena HO002
HO003 Zbožíznalství HO003
HO016 Základy hotelnictví a gastronomie HO016
HO017 Gastronomické služby – servis, bar HO017
HO061 Nauka o víně HO061
HO062 Speciální gastronomie - výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie - servis HO063
HO064 Nauka o pivě HO064
HO065 Nauka o víně(výuka v angličtině) HO065
HO108 Podnikání v gastronomii HO108
HO162 Víno ve světě a u nás HO162
KM101 Management a systémové řízení KM101
KM102 Management prosperity a strategie KM102
KM161 Managerial and Business Experience (výuka v angličtině) KM161
KM162 Managerial psychology and sociology (výuka v angličtině) KM162
KM163 Knowledge Management in Hospitality (výuka v angličtině) KM163
MA028 Informační a komunikační systémy MA028
MA061 Sociologie MA061
MA062 Mezinárodní marketing MA062
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA162 Mezinárodní marketing MA162
MG001 Management MG001
MG010 Evropská unie MG010
MG023 Psychologie MG023
MG061 Environmentální management MG061
MG062 Obchodní jednání a zvyklosti v zahraničí MG062
MG112 Systémový management MG112
MK001 Úvod do mediální komunikace MK001
MK006 Grafika v mediální komunikaci MK006
MK010 Základy reklamy a PR MK010
MK061 Mediální komunikace MK061
MK063 Reklama a public relations MK063
MK064 Publicistická a reklamní fotografie MK064
MK065 Mediální výchova a komunikace s médii MK065
MK066 Studentský časopis MK066
MK106k Management reklamy MK106k
MT104 Kvantitativní metody MT104
NA110 Německý jazyk NA110
NA310 Německý jazyk NA310
NB110 Německý jazyk NB110
NB310 Německý jazyk NB310
PR101 Obchodní, občanské a správní právo PR101
RA110 Ruský jazyk RA110
RA310 Ruský jazyk RA310
RB110 Ruský jazyk RB110
RB310 Ruský jazyk RB310
SA110 Španělský jazyk SA110
SA310 Španělský jazyk SA310
SB110 Španělský jazyk SB110
SB310 Španělský jazyk SB310
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.