Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
léto 2014 leto2014
Folders
CRE21 Fundamentals of Tourism CRE21
CRE80 Spa, Wellness and Hospitality CRE80
CR027 Služby cestovního ruchu CR027
CR029 Regionální a municipální ekonomika CR029
CR030 Geografie cestovního ruchu CR030
CR032 Praxe II. CR032
CR034 Praxe I. CR034
CR041 Animace a služby v cestovním ruchu CR041
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR CR069
CR071 Geografie cestovního ruchu ČR CR071
CR072 Případová studie v cestovním ruchu CR072
CR074 Gastroturismus CR074
CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech CR109
CR110 Tvorba strategií a regionálních plánů v CR CR110
CR112 Politika cestovního ruchu CR112
CR113 Organizace destinačního managementu CR113
CR114 Prostorové plánování CR114
CR115 Regionální geografie CR115
CR117 Systémy řízení kvality v hotelnictví a gastronomii CR117
CR118 Management lázeňství CR118
CR121 Tvorba strategií a regionálních plánů v CR CR121
CR168 Případové studie v cestovním ruchu CR168
EKE06 Banks and Financial Markets EKE06
EKE11 Accountancy EKE11
EKE13 Macroeconomics EKE13
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK006 Banky a finanční trhy EK006
EK011 Účetnictví EK011
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK114 Mikroekonomie EK114
EK115 Finanční řízení podniku EK115
EK163 Manažerská diagnostika a finanční řízení EK163
EK164 Management finančního sektoru a finančního trhu EK164
HOE02 Nutrition and Hygiene HOE02
HOE03 Theory of commodities HOE03
HOE11 Managerial Experience HOE11
HOE15 Diploma Paper Seminar HOE15
HOE22 Hotel Equipment and Design HOE22
HOE24 Hospitality Management HOE24
HOE25 Commodities HOE25
HOE26 Fundamentals of Hospitality and Gastronomy HOE26
HOE34 Internship HOE34
HOE35 Internship HOE35
HOE41 Gastronomic - Services HOE41
HOE43 Hotel Marketing and Event Management HOE43
HOE48 Beverages HOE48
HOE71 The Theory of Wine HOE71
HO011 Manažerské zkušenosti HO011
HO015 Diplomový seminář HO015
HO024 Management hotelnictví HO024
HO025 Zbožíznalství HO025
HO034 Praxe I. HO034
HO035 Praxe II. HO035
HO040 Vybrané kapitoly z hotelnictví HO040
HO042 Gastronomie - kulinářství HO042
HO045 Vybrané kapitoly z hotelnictví HO045
HO063 Speciální gastronomie – služby HO063
HO066 Wine-Sommelier HO066
HO068 Styly vín ve světových vinařských regionech HO068
HO069 Technologie výroby míšených nápojů HO069
HO072 Catering HO072
HO101 Teorie výživy HO101
HO110 Podnikání v hotelnictví a gastronomii HO110
HO112 Příprava hotelového provozu HO112
HO114 Hotelové projektování a development HO114
HO163 Banketní a cateringové služby HO163
HO165 Enogastronomie HO165
HO169 Krizový a strategický management v hotelnictví a gastronomii HO169
HO170 Data Mining v hotelnictví a gastronomii HO170
HO171 Hotelnictví a životní prostředí HO171
JAE20 English language II JAE20
JAE40 English language IV JAE40
JA020 Anglický jazyk II. JA020
JA040 Anglický jazyk IV. JA040
JA121 Anglický jazyk II. JA121
JCE20 Czech language II JCE20
JCE42 Czech language IV JCE42
JC020 Český jazyk II. JC020
JC042 Český jazyk IV. JC042
JC120 Český jazyk II. JC120
JC421 Český jazyk-2 JC421
JF020 Francouzský jazyk II. JF020
JF042 Francouzský jazyk IV. JF042
JF120 Francouzský jazyk II. JF120
JN020 Německý jazyk II. JN020
JN042 Německý jazyk IV. JN042
JN120 Německý jazyk II. JN120
JR020 Ruský jazyk II. JR020
JR042 Ruský jazyk IV. JR042
JR120 Ruský jazyk II. JR120
JS020 Španělský jazyk II. JS020
JS042 Španělský jazyk IV. JS042
JS120 Španělský jazyk II. JS120
MAE18 International Trade MAE18
MAE23 Informatics for Managers MAE23
MA001 Marketing MA001
MA018 Mezinárodní obchod MA018
MA023 Informatika pro manažery MA023
MA041 Marketing destinace cestovního ruchu MA041
MA044 Metodologie výzkumu MA044
MA061 Sociologie MA061
MA065 Činnosti marketingové agentury MA065
MA067 Sociologie a marketing MA067
MA068 Ovlivňování chování spotřebitele MA068
MA113 Marketingové řízení obcí a regionů MA113
MA161 Metodologie výzkumu v marketingu MA161
MA166 Franchizing MA166
MGE01 Management MGE01
MGE28 Communication in Management of Service MGE28
MGE65 Business Skills MGE65
MG001 Management MG001
MG002 Moderní personalistika MG002
MG016 Etika a etiketa MG016
MG028 Komunikace v managementu služeb MG028
MG110 Psychologie řízení MG110
MG119 Personální a interkulturální management MG119
MG165 Managerial Psychology and Sociology MG165
MK005 Mediální komunikace v oboru služeb MK005
MK015 Reklama, PR a mediální praxe MK015
MK016 Využívání TV a rozhlasu pro PR MK016
MK018 Bezpečnost a ochrana dat MK018
MK021 Kultura a civilizace Českých zemí MK021
MK026 Výtvarné aspekty reklamy v praxi MK026
MK028 Text reklamy a PR MK028
MK032 Praxe II. MK032
MK034 Praxe I. MK034
MK102 Znalostní a informační management MK102
MK106 Znalostní a informační management MK106
MK118 Etika a normy v mediální oblasti MK118
MK119 Metody hodnocení mediální komunikace MK119
MK120 Řízení mediálních procesů MK120
MK121 Mezinárodní obchod MK121
MK122 IT v řízení mediálních procesů MK122
MTE03 Statistics MTE03
MT003 Statistika MT003
PE001 ERASMUS Practical Training Abroad PE001
PE101 ERASMUS Practical Training Abroad PE101
PR010 Právo PR010
PR011 Aplikované právo PR011
PR109 Právo v hotelnictví PR109
SZE02 Thesis Defense and State Examination SZE02
SZ002 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ002
SZ102 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ102
XN001 Chybí Nostrifikace XN001
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.