Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2012 leto2012
Složky
Atst_EK014 testovaci predmet Atst_EK014
CRE21 Fundamentals of Tourism CRE21
CR014 Management životního stylu a volného času CR014
CR021 Základy turismu CR021
CR023 Management lázeňských a wellnessových služeb CR023
CR024 Animace a služby v cestovním ruchu CR024
CR061 Globální distribuční systémy CR061
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR065 Metodologie lázeňské léčby CR065
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR CR069
CR106 Management lázeňství CR106
CR107 Systémy řízení kvality v hotelnictví a gastronomii CR107
CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech CR109
CR110 Tvorba strategií a regionálních plánů v CR CR110
DS009 Tarify a ceny v dopravě DS009
DS010 Dopravní politika a strategie DS010
DS011 Logistika DS011
DS031 Praxe DS031
DS032 Praxe DS032
EKE10 Accountancy EKE10
EKE13 Macroeconomics EKE13
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK010 Účetnictví EK010
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK103 Finanční řízení podniku EK103
EK114 Mikroekonomie EK114
EK164 Management finančního sektoru a finančního trhu EK164
HOE02 Nutrition and Hygiene HOE02
HOE03 Theory of commodities HOE03
HOE15 Diploma Paper Seminar HOE15
HOE22 Hotel Equipment and Design HOE22
HOE23 Beverages HOE23
HOE26 Fundamentals of the Hotel Industry and Gastronomy HOE26
HOE27 Gastronomic Services, Service, Bar HOE27
HOE28 Rooms Division Operations HOE28
HOE29 Management and Operation of Hotel Catering HOE29
HOE31 Internship HOE31
HOE32 Internship HOE32
HOE63 Specialized Gastronomy - Service HOE63
HOE66 Wine-Sommelier HOE66
HO0A5 The Theory of Wine HO0A5
HO002 Výživa a hygiena HO002
HO003 Zbožíznalství HO003
HO011 Manažerské zkušenosti HO011
HO015 Diplomový seminář HO015
HO019 Hotelový event management HO019
HO022 Hotelové zařízení a design HO022
HO023 Nápojová gastronomie HO023
HO024 Management hotelnictví HO024
HO026 Základy hotelnictví a gastronomie HO026
HO027 Gastronomické služby – servis, kulinářství HO027
HO028 Hotelové služby – ubytovací úsek HO028
HO029 Řízení a provoz stravovacího úseku hotelu HO029
HO031 Praxe HO031
HO032 Praxe HO032
HO033 Předdiplomní praxe HO033
HO040 Vybrané kapitoly z hotelnictví HO040
HO062 Speciální gastronomie – výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie – služby HO063
HO064 Nauka o pivě HO064
HO066 Wine-Sommelier HO066
HO101 Teorie výživy HO101
HO107 Diplomový seminář HO107
HO108 Podnikání v gastronomii HO108
HO109 Projektování hotelového provozu HO109
HO110 Podnikání v hotelnictví a gastronomii HO110
HO111 Metody výzkumu v hotelnictví a lázeňství HO111
HO112 Příprava hotelového provozu HO112
HO113 MICE v hotelnictví a lázeňství HO113
HO114 Hotelové projektování a development HO114
HO131 Praxe HO131
HO165 Enogastronomie HO165
HO191 Základy hotelnictví a gastronomie HO191
HO192 Výrobní technologie a management stravování HO192
JAE20 English language II. JAE20
JAE42 English language IV JAE42
JA020 Anglický jazyk II. JA020
JA042 Anglický jazyk IV. JA042
JA110 Anglický jazyk I. JA110
JA121 Anglický jazyk II. JA121
JCE20 Czech language II. JCE20
JCE42 Czech language IV. JCE42
JC020 Český jazyk II. JC020
JC042 Český jazyk IV. JC042
JC120 Český jazyk II. JC120
JC410 Český jazyk-1 JC410
JF020 Francouzský jazyk II. JF020
JF042 Francouzský jazyk IV. JF042
JF120 Francouzský jazyk II. JF120
JN020 Německý jazyk II. JN020
JN042 Německý jazyk IV. JN042
JN120 Německý jazyk II. JN120
JR020 Ruský jazyk II. JR020
JR042 Ruský jazyk IV. JR042
JR120 Ruský jazyk II. JR120
JS020 Španělský jazyk II. JS020
JS042 Španělský jazyk IV. JS042
JS120 Španělský jazyk II. JS120
MAE01 Marketing MAE01
MAE14 Information and Communication Technology MAE14
MAE23 Informatics for Managers MAE23
MAE62 International Marketing MAE62
MA001 Marketing MA001
MA002 Mezinárodní obchod MA002
MA003 Sociologie MA003
MA004 Metodologie výzkumu MA004
MA007 Marketing destinace CR MA007
MA014 Informační a komunikační technologie MA014
MA016 Informatika pro manažery v CR MA016
MA017 Marketing volného času MA017
MA023 Informatika pro manažery MA023
MA028 Informační a komunikační systémy MA028
MA029 Počítačové dovednosti manažera MA029
MA030 Zpracování a prezentace dat MA030
MA031 Hotelový marketing MA031
MA061 Sociologie MA061
MA062 Mezinárodní marketing MA062
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA106 Marketingové strategie MA106
MA107 Sociologický výzkum MA107
MA108 Územní plánování a urbanismus MA108
MA109 Marketingové řízení obcí a regionů MA109
MA110 Veřejná správa MA110
MA123 Informatika v cestovním ruchu MA123
MA124 Hotelové informační systémy MA124
MA125 Sociální marketing MA125
MA161 Metodologie výzkumu v marketingu MA161
MGE01 Management MGE01
MGE02 Modern HR Management MGE02
MGE16 Ethics and Etiquette MGE16
MG0A1 Business Skills MG0A1
MG002 Moderní personalistika MG002
MG016 Etika a etiketa MG016
MG021 Regionální plánování a ekonomika MG021
MG023 Psychologie MG023
MG025 Komunikace v managementu služeb MG025
MG062 Obchodní jednání a zvyklosti v zahraničí MG062
MG117 Personální a interkulturální management MG117
MG163 Management prosperity a strategie MG163
MG165 Managerial Psychology and Sociology MG165
MG166 Knowledge Management in Hospitality MG166
MK005 Mediální komunikace v oboru služeb MK005
MK007 Výtvarné aspekty reklamy v praxi MK007
MK012 Text reklamy a PR MK012
MK013 Grafika v mediální komunikaci MK013
MK014 Studentský a podnikový časopis MK014
MK015 Reklama, PR a mediální praxe MK015
MK016 Využívání TV a rozhlasu pro PR MK016
MK018 Bezpečnost a ochrana dat MK018
MK021 Kultura a civilizace Českých zemí MK021
MK022 Text reklamy a PR MK022
MK032 Praxe MK032
MK033 Předdiplomní praxe MK033
MK061 Mediální komunikace MK061
MK063 Reklama a public relations MK063
MK064 Publicistická a reklamní fotografie MK064
MK065 Mediální výchova a komunikace s médii MK065
MK066 Studentský časopis MK066
MK102 Znalostní a informační management MK102
MK107 Řízení mediálních procesů MK107
MK113 Etika a normy v mediální oblasti MK113
MK114 Metody hodnocení mediální komunikace MK114
MK115 Mezinárodní obchod MK115
MK124 IT v řízení mediálních procesů MK124
MTE03 Statistics MTE03
MT003 Statistika MT003
PE001 ERASMUS Practical Training Abroad PE001
PRE07 Law PRE07
PR007 Právo PR007
PR008 Aplikované právo PR008
PR109 Právo v hotelnictví PR109
SZ002 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ002
SZ102 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ102
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.