Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2009 leto2009
Složky
AA121 Anglický jazyk AA121
AA321 Anglický jazyk AA321
AA341 Anglický jazyk AA341
AB120 Anglický jazyk AB120
AB320 Anglický jazyk AB320
AB340 Anglický jazyk AB340
CA121 Český jazyk CA121
CA321 Český jazyk CA321
CA341 Český jazyk CA341
CB120 Český jazyk CB120
CB320 Český jazyk CB320
CB340 Český jazyk CB340
CR014 Management životního stylu a volného času CR014
CR015 Pedagogika volného času CR015
CR061 Globální distribuční systémy CR061
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR065 Metodologie lázeňské léčby CR065
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR067 Metodika výzkumné činnosti CR067
CR101 Systémy řízení jakosti v CR CR101
CR103 Management speciálních služeb v turismu CR103
CR162 Lázeňství ve světě CR162
CR163 Rozvoj CR v příhraničních oblastech CR163
CR164 Aplikace výzkumných metod v praxi CR164
DP001 Bakalářská práce DP001
DP101 Diplomová práce DP101
EK008 Ekonomie EK008
EK010 Účetnictví EK010
EK103 Finanční řízení podniku EK103
EK105 Ekonomie EK105
EK107 Manažerské účetnictví EK107
EK109 Management finančního sektoru a finančního trhu EK109
EK110 Makroekonomie EK110
EK161 Aktuální problémy ekonomie a sociálního vývoje EK161
EK203 Podniková ekonomika (složený předmět): EK203
FA121 Francouzský jazyk FA121
FA321 Francouzský jazyk FA321
FA341 Francouzský jazyk FA341
FB120 Francouzský jazyk FB120
FB320 Francouzský jazyk FB320
FB340 Francouzský jazyk FB340
HO0A5 Nauka o víně (výuka v angličtině) HO0A5
HO0A6 Technology of Beverages (výuka v angličtině) HO0A6
HO015 Diplomový seminář HO015
HO018 Technologie a řízení v hotelu HO018
HO031 Praxe HO031
HO034 Praxe HO034
HO061 Nauka o víně HO061
HO062 Speciální gastronomie - výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie - servis HO063
HO064 Nauka o pivě HO064
HO066 Sommelier/Eno-gastronomie HO066
HO101 Teorie výživy HO101
HO109 Projektování hotelového provozu HO109
HO162 Víno ve světě a u nás HO162
HO216 Základy hotelnictví a gastronomie (složený předmět): HO216
HO217 Gastronomické služby HO217
KM1A1 Managerial and Business Experience KM1A1
KM1A2 Managerial Psychology and Sociology KM1A2
KM1A3 Knowledge Management in Hospitality KM1A3
KM103 Management rizik, krizí a interim management KM103
KM107 Management řízení a správy aktiv KM107
KM108 Diplomový seminář KM108
MA001 Marketing MA001
MA003 Sociologie MA003
MA028 Informační a komunikační systémy MA028
MA061 Sociologie MA061
MA062 Mezinárodní marketing MA062
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA122 Informační podpora managementu MA122
MA162 Mezinárodní marketing MA162
MA202 Moderní personalistika MA202
MG0A1 Business Skills (výuka v angličtině) MG0A1
MG002 Moderní personalistika MG002
MG021 Regionální plánování a ekonomika MG021
MG052 Regionální plánování a ekonomika MG052
MG061 Environmentální management MG061
MG062 Obchodní jednání a zvyklosti v zahraničí MG062
MG104 Interkulturální management MG104
MG106 Psychologie multikom. systému firmy MG106
MG107 Manažerská psychologie a dovednosti MG107
MG219 Komunikace v managementu služeb (složený předmět): MG219
MK002 Mediální komunikace v oboru služeb MK002
MK007 Výtvarné aspekty reklamy v praxi MK007
MK011 Reklama, PR a mediální praxe MK011
MK032 Praxe MK032
MK061 Mediální komunikace MK061
MK063 Reklama a Public Relations MK063
MK064 Publicistická a reklamní fotografie MK064
MK065 Mediální výchova a komunikace s médii MK065
MK066 Studentský časopis MK066
MK105 Management komunikace MK105
MK108 Mediální právo MK108
MK110 IT v řízení mediálních procesů MK110
MK206 Grafika v mediální komunikaci MK206
MK212 Text reklamy a PR MK212
MK265 Mediální výchova a komunikace s médii MK265
MT003 Statistika MT003
NA121 Německý jazyk NA121
NA321 Německý jazyk NA321
NA341 Německý jazyk NA341
NB120 Německý jazyk NB120
NB320 Německý jazyk NB320
NB340 Německý jazyk NB340
PR007 Právo PR007
PR102 Úpadkové právo a právní úprava likvidací a transformací PR102
PR207 Právo PR207
RA121 Ruský jazyk RA121
RA321 Ruský jazyk RA321
RA341 Ruský jazyk RA341
RB120 Ruský jazyk RB120
RB320 Ruský jazyk RB320
RB340 Ruský jazyk RB340
SA121 Španělský jazyk SA121
SA321 Španělský jazyk SA321
SA341 Španělský jazyk SA341
SB120 Španělský jazyk SB120
SB320 Španělský jazyk SB320
SB340 Španělský jazyk SB340
SZ001 SBZ SZ001
SZ101 Státní závěrečná zkouška SZ101
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.